« Najít podobné dokumenty

Obec Dobšín - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobšín za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dobšín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_obce_Dobsin_za_rok_2020
Zborovská 11
150 21 Praha 5
<br> Čj.: 007979/2021/KUSK Stejnopis č <.>
SpZn: SZ_060274/2020/KUSK
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> DOBŠÍN
IČ: 00509299
<br> za rok 2020
<br>
Přezkoumání hospodaření obce Dobšín za rok 2020 bylo zahájeno dne 28.07.2020 doručením
oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
 20.10.2020
 03.05.2021
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2020 - 31.12.2020
<br>
Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Dobšín
Dobšín 51
294 04 Dolní Bousov
<br> Přezkoumání vykonaly:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXX XXXXXXXXXX
- kontrolor: XXXX XXXXXXX
<br>
<br>
Zástupci obce: XXXXXXXX XXXXX - starosta
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXXXXX - hlavní účetní
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu
a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
dne X.X.XXXX pod č.j.088572/2020/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
- peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy
<br> mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými
právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> - f...

Načteno

edesky.cz/d/4624874

Meta

Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dobšín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz