« Najít podobné dokumenty

Obec Ctětín - Závěrečný účet Obce Ctětín za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ctětín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet Obce Ctětín za rok 2020
Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice,tel.: +420 026 530,e-mail: Ivana.bednarikova@pardubickykraj.cz
-1 -
<br>
<br>
PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
Odbor finanční
<br>
<br> Z P R Á V A
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
<br> obce Ctětín
<br>
IČ: 00269913
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo dne :
8.března 2021 jako jednorázové přezkoumání
<br>
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení § 42,§ 53 (týká se DSO) zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 8.1.2021
Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2020 do 31.12.2020 <.>
<br>
1.Jednorázové přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 08.03.2021
<br>
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXX XXXXXXX
<br>
<br>
Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č <.>
255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 20.7.2020 <.>
<br>
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXX XXXXX - starosta obce
<br> XXXXX XXXXXXXXXX - účetní obce
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice,tel.: +420 026 530,e-mail: Ivana.bednarikova@pardubickykraj.cz
-2 -
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2
odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto
zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů
platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení § 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání
údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy byl uskutečněn dne 8.3.20...

Načteno

edesky.cz/d/4624847

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ctětín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz