« Najít podobné dokumenty

Obec Vlačice - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vlačice za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vlačice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

application1-2021-5-4-0004.PDF
Krajský úřad Středočeského kraje
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> Čj.: OO9407/2021/KUSK Stejnopis č.2 SpZn: SZ_089764/2020/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> VLAČICE IČ: 00236586 za rok 2020
<br> Přezkoumání hospodaření obce Vlačice za rok 2020 bylo zahájeno dne 05.01.2021 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne:
<br> ' 29.04.2021 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2020 - 31.12.2020 Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Vlačice Výčapy 38
<br> 286 01 Čáslav
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXX XXXXXXXX - kontroloři: Jiří Cemovský Zástupci obce: XXXX XXXXXXX - starosta
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle © X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne X.X.XXXX pod č.j.088572/2020/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.& 2 zák.<.> 420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku(: tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> - finanční operace,t...

Načteno

edesky.cz/d/4624844

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vlačice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz