« Najít podobné dokumenty

Obec Ratměřice - Změna územního plánu - obec Ratměřice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ratměřice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Změna územního plánu - obec Ratměřice
Úplné znění územního plánu
<br> RATMĚŘICE
<br>
po vydání Změny č.1
<br>
TEXTOVÁ ČÁST
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Označení správního orgánu,který poslední
<br> změnu územního plánu vydal:
<br> Zastupitelstvo obce Ratměřice <,>
<br> dne 22.3.2021,pod č.usnesení ……………….<.>
<br> Pořadové číslo poslední změny územního
<br> plánu:
1
<br> Datum nabytí účinnosti poslední změny
<br> územního plánu:
<br>
Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
<br> Jméno a příjmení:
Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Funkce:
referent odboru výstavby,územního plánování a
<br> životního prostředí,Městský úřad Votice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Podpis a otisk úředního razítka:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Květen 2021
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br> Zpracovatel územního plánu Ratměřice (prosinec 2012):
<br> Atelier M.A.A.T <.>
<br> Zodpovědný projektant: Ing.arch.XXXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>
<br> Autor koncepce: Ing.arch.XXXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>
<br> Projektant: XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Projektant ÚSES: Ing.XXXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br>
<br> Zpracovatel Změny č.1 a Úplného znění:
<br> Relax M.A.A.T <.>,s.r.o <.>,IČO: 071 42 226
<br> Zodpovědný projektant: Ing.arch.XXXXXX XXXXXXXX,Ph.D <.>,MBA,DiS <.>
<br> Projektant: XXXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br> Obsah
<br> 1.Vymezení zastavěného území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.6
<br> 2.Základní koncepce rozvoje území obce,ochrany a rozvoje jeho hodnot.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 7
<br> 2.1.Hodnoty přírodní.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>...

Načteno

edesky.cz/d/4624812

Meta

Rozpočet   EIA   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ratměřice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz