« Najít podobné dokumenty

Obec Konětopy - VV Opatření obecné povahy,stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, Konětopy.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Konětopy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV Opatření obecné povahy,stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, Konětopy.
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br> Masarykovo náměstí 1/6 Marandýsnadbstarásoneslav lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Mamma Odbor dopravy Váš dopis čj.: 019/21/Še Ze dne: Naše čj.: MÚBNLSB-OD-16862/2021-MASPE Obec Konětopy IČ 00510564 Naše sp.zn.: OD-4830/2021-MASPE Konětopy č.p.14 277 14 DŘÍSY
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX Tel.: XXX XXX XXX E-mail: petra.maskova©brandysko.cz Datum: 03.05.2021
<br> Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Brandýs nad Labem—Stará Boleslav,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích,podle ust.5 124 odst.(6) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích postupem podle ust.5 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") přezkoumal žádost <,>
<br> kterou podalo dne 15.02.2021 Obec Konětopy,lČ: 00510564 se sídlem Konětopy 14,277 14 Dřísy (dále jako „žadatel“) a podle ustanovení 577 odst.1 písm.c) zákona o silničním
<br> provozu <,>
<br> stanoví místní úpravu silničního provozu
<br> na silnici č.Ill/24424 v k.ú.Konětopy,a to formou umístění svislého dopravního zařízení <.>
<br> Rozsah opatření— umístění dopravního zařízení,viz DlO <.>
<br> Nové dopravní zařízení: Nové svislé a vodorovné dopravní značení,dle DIO <.>
<br> Termín osazení místní úpravy provozu: 2021
<br> Platnost úpravy: do odvolání
<br> Provedení DZ: retroreflexní,základní velikost
<br> www.brandysko.cz
<br> epodatelna©brandysko.cz lD datové schránky: c5hb7xy
<br> MÚBNLSB-OD-16862/2021-MASPE
<br> Důvod místní úpravy provozu: - Z důvodu usměrnění nákladních vozidel provádějící těžbu dřeva určenou trasou <.>
<br> Za instalaci a údržbu DZ zodpovídá: - Obec Konětopy,Konětopy 14,277 14 Dřísy
<br> Návrh u...

Načteno

edesky.cz/d/4624802

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Konětopy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz