« Najít podobné dokumenty

Obec Nedomice - UZ_UP_po_Z1_Nedomice_text.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nedomice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UZ_UP_po_Z1_Nedomice_text.pdf
ÚZEMNÍ PLÁN
<br> NEDOMICE
úplné znění po změně č.1
<br> TEXTOVÁ ČÁST
<br> 12/2020
<br>
<br> 2
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Územní plán Nedomice
<br> Správní orgán,který vydal Změnu č.1 územního plánu:
Zastupitelstvo obce Nedomice
<br> Pořadové číslo poslední změny: 1
Datum nabytí účinnosti Změny č.1 územního plánu: 6.1.2020
<br> Pořizovatel: Obecní úřad Nedomice
<br> Podpis oprávněné úřední osoby
a otisk úředního razítka: Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> starostka obce
<br>
<br> X
<br> Zadavatel: Obec Nedomice
<br> Pořizovatel: Obecní úřad Nedomice
<br> Projektant územního plánu:
Ing.arch.Vlasta Poláčková,Urbanistický atelier UP -24 <,>
K Červenému Vrchu 845/2b,160 00 Praha 6
<br> Autorský kolektiv:
Urbanismus a koordinace: Ing.arch.Vlasta POLÁČKOVÁ <,>
<br> vedoucí projektant
<br> Urbanismus: Ing.arch.Vlasta Poláčková <,>
Ing.arch.Zuzana Hrochová
<br> Krajina,ÚSES: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Digitální zpracování: Mgr.Věra Janíková <,>
Hydrosoft Veleslavín,s.r.o <.>
<br>
<br> 4
<br>
<br> 5
<br> Obsah textové části
a) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.7
b) ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE,OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT.<.> 7
<br> b.1) Základní koncepce rozvoje území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 7
b.2) Ochrana a rozvoj hodnot území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 7
<br> c) URBANISTICKÁ KONCEPCE,VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH,PLOCH
PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<....

Načteno

edesky.cz/d/4624795

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nedomice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz