« Najít podobné dokumenty

Obec Palonín - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Palonín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha (1.03 MB)
S XXX O VENO
<br> HUHocsv/íšóčíž/._ ZNAČKA
<br> 55/0/4.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> DATUM
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU
<br> Silnicg |||/31522 mostčevč.31522 - 1 Ponms %LMMJ _
<br> \
<br> JI " J;-_ ŘEPOVÁ \ „,' l * \ ! ""-“.L- / W;
<br> ' - ' Na rrl mna
<br> IN:-.g \ !.<.>,__.;: Í- _.SID-G_
<br> - —- a_n.<.> — ' ““"—_ <.>
<br> Vypracoval: XXXXXX XXXXX
<br> Silnice III/XXXXX most ev.č.XXXXX - 1
<br> Adresa provozovny: Pavalkova 2 Olomouc 712 00
<br> nová DZ
<br> cr <,>
<br> Datum: 2.12.2020 '_ %sooA \
<br> stávajlcl DZ
<br> STAN OVENO
<br> Mamma/545W ZNAČKA
<br>.<.>.<.>.<.>.<.> ;? 53014 DATUM
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD MOI-IELNICE ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU
<br> / _ Silnice |||/31545 r_nost evr./vč.31545__- 5 %!)ijwa
<br> JR <.>
<br>.rlk
<br> \
<br> L'“— "h.;
<br>.-_Í_ \ ; <.>
<br>._Jf.aezqéxov “._ u USOVA
<br> I'Vypracoval: XXXXXX XXXXX Datum: X.XX.XXXX _ VBODA
<br> Silnice III/31545 [ost ev.č.31545-5 _ _ _
<br> nová DZ
<br> III
<br> stávajlcl DZ
<br> Adresa provozovny: Pavelkwa 2 Olomouc 172 00
<br> STAN OVENO
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU
<br> ' DPIS,Silnice |||/37327 most ev.č.37327-1 ' Po Wm
<br>.>.!".! "'— - _.___"—.\_
<br> " '“ \ ' - <.>
<br> _ _ “*.<.> _ \__._ *=; —.___ =.\.» __ __ _ _\__.__ "xx _.<.> ___ __,<.> _—._\_ _ —.__,_.<.> _ __.d._ '.' I \“ =.__._ _ a.„_ -._.- :>.4 v -.:“ <.>,a,-—,- _ -' __ '\_
<br> Vypracoval: XXXXXX XXXXX
<br> _Datum: X.XX.XXXX
<br> Silnice |||/37327
<br>,mOSt ev'č' 37327 _ 1 Adresa provozovny'PavnlkovaZ nova DZ '
<br> stávající DZ
<br> STAN OVENO
<br> Hmaasv/ÍšéG/m ZNAČKA
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD MOI-IELNICE ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU ?
<br> _ PODPÍS &'$-W
<br> \—
<br> _._.S_„_i__lnice Ill/444.1 <.>
<br> __Om
<br> : _.<.> _ <,>
<br> Š' gu- <.>
<br> '\ <.>,Morawganyx\
<br>.\.-“\ \_N "a
<br> -.\\.\ “\ \ax <.>
<br> “__-„T _.<.> -
<br> Doubravice fit;
<br> ';i __ 'Mitroýice
<br> Adresa provozovny: Pavelkova 2 Olomouc 712 00
<br> STAN OVENO
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNÍCE ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU (
<br> Silnice |||/4444 mos;...
Veřejná vyhláška (250.15 kB)
! OBÉCNÍ ÚŘAD “PALONÍN
<br> „_ __.___92_d_a_t£!23_- __ MESTSKY URAD MOHELNICE doxm' * % „&%/7 Odbor stavebního úřadu """ ;? """" „%$/3 úsek silničního hospodářství č.j.:.<.> /ď/'f/ťý.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> U Brány 916/2' 789 85 Mohelnice přílohy:.<.>.<.>.<.> Ý.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> www.mohelnice.cz,tel.: 583 452 111,ID DS: 6qtbt.y
<br> Dopravní značeníSvoboda,<,> <.>,_ Olomouc 5.n 0.Čislo jednaCI.MUMO-OSU/7563/21
<br> Pavelkova č.p.222/2 Spisová zn.: OSU/1868/2021/Halk 779 00 Olomouc —— Bystrovany
<br> Opr.úř.osoba: Bc.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX E-mail: halamovak©mohelnice.cz Datum: 03.05.2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Opatření obecné povahy - stanovení místní úprav! provozu
<br> Městský úřad Mohelnice,odbor stavebního úřadu — úsek silničního hospodářství,jako příslušný orgán státní správy,podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v posledním znění (dále XXX XXXXX o provozu na pozemních komunikacích),na základě žádosti Správy silnic Olomouckého kraje,p.0 <.>,IČO 709 603 99,Lipenská č.p.753/120,779 00 Olomouc,zastoupené na základě udělené písemné plné moci společností Dopravní značení Svoboda,Olomouc s.r.0 <.>,IČO 278 48 116,Pavelkova č.p.222/2,779 00 Olomouc — Bystrovany,ze dne 08.03.2021,v souladu s ustanovením 5 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává opatření obecné povahy
<br> „Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici č.III/31521 (+most ev.č.31521-2),III/31522 v obci Řepová,III/31518 (most ev.č.31518-4) a č.III/31519 v obci Maletín,III/4444 (most ev.č.4444-1 mezi obcemi Doubravice a Palonín),III/4441 (most ev.č.4441-5a) <,>
<br> silnici č.III/4441 a III/4442 v obci Moravičany,silnici č.III/4444 a III/4441 v obci Doubravice,silnici č.|||/37324,III/03539 a III/37327 v Žádlovicích (+ most ev.č.37327-1),č.III/31545 a Ill/31546 v obci Police (+ most ev.č.31545-5...

Načteno

edesky.cz/d/4624772

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Palonín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz