« Najít podobné dokumenty

Obec Heřmanovice - Obec Heřmanovice, se sídlem 793 74 Heřmanovice 136 tímto dne 4. 5. 2021 vyhlašuje Výzvu na podání nabídky na těžbu dřeva a pěstební práce v obecním lese

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Heřmanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obec Heřmanovice, se sídlem 793 74 Heřmanovice 136 tímto dne 4. 5. 2021 vyhlašuje Výzvu na podání nabídky na těžbu dřeva a pěstební práce v obecním lese
Obec Heřmanovice,se sídlem 793 74 Heřmanovice 136 tímto dne 4.5.2021 vyhlašuje Výzvu na
<br> podání nabídky na těžbu dřeva a pěstební práce v obecním lese:
<br> 1.Specifikace díla:
Část A
Jde o tzv.prodej dřeva na stojato,konkrétně je to TĚŽBA – mýtní nahodilá,zhotovitel
dřevo v lese vytěží,z lesa odveze na skladovací místo a vytěžené dřevo se po úhradě
jeho ceny,specifikované v této smlouvě,stane jeho majetkem <.>
Předmětem těžby dle této smlouvy je vytěžení kůrovcem napadeného dřeva
v porostu 405Bb11 v objemu asi 300 m3 s tolerancí 10%,minimální XXXX v nabídce
XXX Kč/mX bez DPH.Těžbu požadujeme provést v kombinaci dřevař + SLKT ve
výřezech.Tyto výřezy žádáme přibližovat přibližovací linkou LČR na pozemky obce <,>
tam skládkovat a odvážet.Skládkování dřeva bude na obecních parcelách 1187 a
543/1 <.>
Jedná se o těžbu zlomů,vývratů a starých kůrovcových souší,poškozených hlubokými
výsušnými trhlinami.Zlomy a vývraty jsou silně poškozeny hnilobou <.>
Měření a evidenci vytěženého dřeva na skladovacích místech za objednatele provede
LH XXX XXXXX XXXX (tel.XXX XXX XXX),do té doby se nic ze skladovacích míst neodváží <.>
Údaje budou použity v předávacím protokolu.Vyvézt veškeré hroubí,šetřit odvozní
cesty.Vytěžené XXXXX si zhotovitel ze skladovacího místa odveze na své náklady <.>
<br> Část B
Předmětem této části díla je provést ZALESŇOVÁNÍ v porostech:
303Ab5 …………….1760 ks
303Ab10 ………….<.> 3240 ks <,>
celkem tedy asi 5000 ks <.>
Zalesňovat budeme prostokořenným smrkem,velikost jamky 25x25cm <,>
ve sponu 2x 1,2m.Výsadbu provedeme po ploše v uvedených porostech s ohledem
na stávající bukový nárost a náletové dřeviny.Nezalesníme taktéž některé vybrané
označené přibližovací linky,vhodné pro budoucí práce i rozčlenění porostů <.>
Zalesněné smrky požadujeme také ošetřit chemicky proti letnímu okusu zvěří
Cervacolem <.>
Maximální ceny za provedení prací jsou:
Cena za vysazení 1 ks 7,20 Kč,to je celkem 36000 Kč
Cena za ošetření Cervacolem za 1 tis.ks 610 Kč,to je celkem 3050K...

Načteno

edesky.cz/d/4624770

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Heřmanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz