« Najít podobné dokumenty

Obec Heřmanovice - Výzva k podání nabídky na odkup dříví

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Heřmanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k podání nabídky na odkup dříví
Obec Heřmanovice
<br> Adresa: čp.136,793 74 Heřmanovice
<br> IČO: 00295981
<br> Zastoupená starostou panem Janem Tomalským
<br> ID datové schránky: gpsj2td
<br> Kontaktní e-mailová adresa: hermanovice@seznam.cz
<br> další kontakty: http://www.hermanovice.cz/kontakty/
<br>
<br> dále také XXX XXXX „obec Heřmanovice“
<br>
V Heřmanovicích dne X.3.2019
<br>
<br>
<br> Výzva k podání nabídky na odkup dříví (dále také XXX XXXX „Výzva“)
<br>
<br> I.Úvodní ustanovení
Obec Heřmanovice je vlastníkem vytěženého dříví specifikovaného níže (dále také jako „předmět
<br> koupě“).Dříví je uskladněno na území katastru obce Heřmanovice na OM uvedeném v příloze této
<br> Výzvy.Vzhledem k tomu,že obec Heřmanovice má zájem dříví prodat,podává tuto Výzvu k podání
<br> nabídky na odkup dříví relevantním subjektům působícím na příslušném trhu se dřívím (dále také jako
<br> „Zájemce“) <.>
<br>
<br> II.Popis předmětu koupě
 Celkový objem nabízeného dříví k odkupu činí 770,20 m3
<br>  Skupina dřevin smrk
<br>  Zájemce bere na vědomí,že dříví bylo získáno těžbou v lese,který byl napaden kůrovcem
<br>  Podrobnější specifikace předmětu koupě je uvedena v příloze č.1 a příloze č.2 této Výzvy
<br>
<br> III.Cenová nabídka a platební podmínky
Obec Heřmanovice se při výběru zájemce,se kterým hodlá uzavřít kupní smlouvu na prodej dříví <,>
<br> rozhodne pro Zájemce,který nabídne maximální cenu za dříví na OM.V nabídnuté ceně Zájemce
<br> zohlední také veškeré náklady související s prodejem dříví,např.odvoz dříví z místa,kde je dříví
<br> uskladněno <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> IV.Přechod vlastnického práva k předmětu koupě a přechod
<br> nebezpečí škody na předmětu koupě
Předmět koupě bude až do úplného zaplacení kupní ceny majetkem obce Heřmanovice.Zájemce
<br> vybraný obcí Heřmanovice bude oprávněn odvézt předmět koupě z lokality specifikované v příloze
<br> č.3 Výzvy až po úplném zaplacení kupní ceny.Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na
<br> Zájemce v okamžiku uzavření kupní smlouvy m...

Načteno

edesky.cz/d/4624769

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Heřmanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz