« Najít podobné dokumenty

Obec Držková - Zápis ze zasedání ZO 25. 6. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Držková.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání ZO 25. 6. 2020
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DRŽKOVÁ KONANÉHO DNE 25.6.2020
<br> Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Držková konaného dne 25.6.2020
<br> Přítomni: Zasedání se zúčastnilo 9 členů zastupitelstva obce: Ing.XXX XXXXXXXX (starosta),Ing.XXXXXXX XXXXXXX (místostarosta),XXXXX XXXX,XXXXXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXXXXX,XXXX XXXXXX,XXXXXXX XXXXX,Lumír Kógler,XXXXXXX XXXX
<br> Nepřítomní (omluveni):
<br> Hosté: “
<br> Místo konání: Obecní dům čp„ 52 Doba konání: 18:00
<br> Program zasedání:
<br> Zahájení
<br> Schválení závěrečného účtu obce Držková za rok 2019 Schválení účetní závěrky obce Držková za rok 2019 Schválení účetní závěrky MS Držková za rok 2019 Rozpočtové opatření č.3/2020
<br> Odkanalizování obce
<br> Různé
<br> Diskuse
<br> Usnesení a závěr
<br> PPONQFŘPNE“
<br> 1.Zahájení
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Držková (dále jen „Zastupitelstvo“) zahájil a řídil starosta obce Ing.XXX XXXXXXXX (dále jen „Předsedající“),doplňoval ho místostarosta obce Ing.XXXXXXX XXXXXXX (dále jen „Místostarosta“).Předložený návrh programu zasedání byl schválen <.>
<br> (Výsledek hlasování“ pro 8,proti a,zdrželi se 0) <.>
<br> Ověřovateli zápisu byli navrženi XXXXXXXX XXXXXX a XXXX XXXXXXXXXX.Schváleno.(Výsledek hlasování? pro X,proti X,zdržel? se 2) <.>
<br> 2.(č.j.IV/2020/ 1) Schválení závěrečného účtu obce Držková za rok 2019
<br> Na minulém zasedání Zastupitelstva byl předložen návrh závěrečného účtu obce Držková za rok 2019.Součástí závěrečného účtu je i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Držková za rok 2019,kterou provedl Krajský úřad Zlínského kraje.Závěrečný účet obce byl zveřejněn na úřední desce od 1.6.2020 <.>
<br> Zastupitelstvo schvaluje usnesení v následujícím znění:
<br> V souladu se zákonem č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle 517 schvaluje Zastupitelstvo obce Držková závěrečný účet obce Držková s celoročním hospodařením za rok 2019 bez výhrad <.>
<br> (Výsledek hlasování? pro 8,proti a,zdrželi se ...

Načteno

edesky.cz/d/4624754

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Držková      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz