« Najít podobné dokumenty

Obec Petrovice (Třebíč) - Valná hromada svazku obcí pro komunální služby

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Petrovice (Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Valná hromada - 20.5.2021
SVAZEK OBCÍ PRO KOMUNÁLNÍ SLUŽBY Hrotovická 232,674 01 Třebíč
<br> Představenstvo svazku obcí svolává 31.VALNOU HROMADU členů SVAZKU OBCÍ PRO KOMUNÁLNÍ SLUŽBY <,>
<br> která se uskuteční ve čtvrtek 20.5.2021 se začátkem v 10,00 hodin
<br> v Informačním centru svazku obcí,Hrotovická 232,674 01 Třebíč
<br> Program:
<br> Zahájení
<br> Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> Schválení programu
<br> Zpráva o činnosti představenstva od poslední valné hromady
<br> Zpráva dozorčí rady
<br> Projednání a schválení závěrečného účtu svazku obcí za rok 2020
<br> Návrh rozpočtu pro rok 2021
<br> Projednání a schválení střednědobého investičního plánu pro období 2021 — 2025
<br> PPOÉQEAŘPJNL—
<br> Členské příspěvky pro rok 2021
<br> )—A O
<br>.Ceny za ukládání odpadů pro rok 2021
<br>,— p—A
<br>.Různé
<br> - Informace o jednotlivých provozech 12.Diskuse * l 3.Závěr
<br> V Třebíči'dne 30.4.2021
<br> za Svazek obcí pro komunální služby
<br> /f' \
<br> \.<.> fs ' m ' 45% ';
<br> \ T_)'\ <.>,* adimír Měrka Faye Gisegor redseda představen a ředí el “\ „z/ _ \\ Tel.kance1ář: 568 848 066 IČ 47 43 85 41 E mail: info©svazek-sluzby.cz V DIČ: CZ 47 43 85 41 http:///www.svazek-sluzby.cz Bankovní spojení: CSOB a.s.Třebíč č.ú.106139414 / 0300
<br> č.ú.1227653 /O300

Načteno

edesky.cz/d/4624734

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Petrovice (Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz