« Najít podobné dokumenty

Obec Mnichov - Závěrečný účet za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mnichov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET.pdf (1.81 MB)
em určeno ] "/ ákl Vm čmnosti obce není DPH uplašíšvanzdu bez DPH (kanahzace VýSledek hospodaření k 31 122020 činí z hospodářské činnosti + 278 183 83 z hlavnl čmnosti obce pred zdaněním + 1 087 054 07
<br> ZUStath fmančmch prostředků na běžnych učtech gěžný dčet Šomerční banka 1 432 739,53 Kč
<br> ěžny očet NB 2 627 958,20 Kč l_ššžny učet ČSOB _ soc.fond 1 603,80 Kč Ucet hospodářské činnosti (lesy) 725 208,91 Kč Spořící účet u ČSOB hosp.č.0 Kč Pokladna obce (] Podúčet KB 437 004 Kč Pokladna hospodářské činnosti (LESY) 66 157 Kč Pokladna hosp.činnosti (prodejna) 12 080 Kč Stav finančních prostředků na účtech: 5 224 514,44 Kč Stav finančních prostředků v pokladnách: 78 237 Kč
<br> Finanční prostředky obce celkem 5 302 751,44 Kč
<br> '
<br> Uhrn plnění rozpočtu příimů
<br> Rozpočet příjmů obce byl v roce 2020 schválen ve výši celkem 14 340 000 Kč stím,:že bylo rozpočtovém rozdíl oproti výdajům zápůjčkou od SFŽP ve výši 1 870 000 Kč & financováním z minulého roku ve výši 1 942 000 Kč <.>
<br> & čov Rájov & Sítiny.<.>,„.„.Skutečně příjmy obce (po konsolidaci) dosáhly v roce 2020 vyše 16 231 177,21 Ke,cmlž byly příjmy vzhledem k upravenému rozpočtu plněny na 98,06 % <.>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy v roce 2020 celkem činily 1 439 496,50 Kč
<br> Kapitálové příjmy Obec Mnichov v roce 2020 obdržela kapitálové příjmy ve výši 1 Kč
<br> Přijaté dotace Obec Mnichov obdržela v roce 2020 dotace a příspěvky v celkové výši 6 646 762,06 Kč
<br> I) dotace na VPP 779 122 Kč
<br> 2) dotaci na výkon státní správy ve výši 88 400 Kč
<br> 3) dotace obchod 91 274 Kč
<br> 4) zmírnění dopadu kůrovcové kalamity 366 549 Kč
<br> 5) Dotace hasiči 24 640 Kč
<br> 6) volby _ 31 000 Kč
<br> 7) finanční příspěvek — koronavírus 508 750 Kč
<br> 8) dotace kanalizace 4 513 478,68 Kč
<br> 9) dotace kanalizace z kraje 10 % 243 548,38 Kč
<br> celkem Celkem poskytnuto profinancováno Dotace vrácené v roce 2019 Uřadprácenavp EEE—532_1— Výkon státní správy 88 400 88 400 _ Dotac...

Načteno

edesky.cz/d/4624728

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mnichov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz