« Najít podobné dokumenty

Obec Borotín - Návrh Závěrečného účtu za rok 2020 - DSO TS Malá Haná (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Borotín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z přezkumu 2020.pdf [2,04 MB]
Kraj ský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní Žerotínovo náměstí 3
<br> 601 82 Brno
<br> SpZn.: S - JMK 81302/2020 OKP
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)
<br> TECHNICKÉ SLUŽBY MALÁ HANÁ,okres Blan'sko
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření,které proběhlo dne 30.listopadu 2020 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 25.února 2021.Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení 5 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Sudice Sudice 164,680 01 Boskovice
<br> Přezkoumání vykonal: Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXXXX
<br> Kontrolor: Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu X X zákona o přezkoumávání hospodaření vydala JUDr.XXXXXX XXXXXXXX — pověřena vedením odboru kontrolního a právního
<br> Kraj ského úřadu Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Ing.XXXXXX XXXX - předseda
<br> Bc.XXXXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření,posouzené podle hledisek uvedených v © 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaj e,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 12.listopadu 2020,a to doručením písemného oznámení svazku obcí n...
Návrh závěrečného účtu za rok 2020.pdf [0,40 MB]
Technické služby Malá Haná
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020
(v Kč)
<br> sestavený ke dni 28.04.2021
<br>
<br> v souladu s ust.§ 17 zákona č.250/200 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
<br> platných předpisů
<br>
<br>
<br>
<br> Schváleno dne:
<br>
<br>
<br> Schválil: Ing.XXXXXX XXXX,předseda svazku
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 06609627
<br> název Technické služby Malá Haná
<br> ulice,č.p.Sudice 164
<br> obec Sudice
<br> PSČ,pošta 68001
<br>
<br>
Doplňující údaje organizace
<br>
Svazek se skládá z 50 obcí: Benešov,Bělá u Jevíčka,Bezděčí u Trnávky,Bohuňov,Borotín,Cetkovice,Doubravice nad Svitavou <,>
<br> Drnovice,Horní Poříčí,Chrastavec,Chrudichromy,Jaroměřice,Knínice,Křetín,Lazinov,Letovice,Ludíkov,Lysice,Malá Roudka <,>
<br> Městečko Trnávka,Míchov,Nýrov,Pamětice,Petrov,Prostřední Poříčí,Protivanov,Rozhraní,Rozsíčka,Rozstání,Sebranice <,>
<br> Skrchov,Stvolová,Sudice,Sulíkov,Světlá,Svitávka,Šebetov,Študlov,Štěchov,Uhřice,Újezd u Boskovic,Úsobrno,Valchov <,>
<br> Vanovice,Vážany,Velké Opatovice,Vísky,Voděrady,Vranová a Žďárná <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Obsah závěrečného účtu
<br> I.Rozpočet a rozpočtová opatření
<br> II.Plnění rozpočtu příjmů
<br> III.Plnění rozpočtu výdajů
<br> IV.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> V.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br>
<br>
<br> I.ROZPOČET A ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
Rozpočet na rok 2020 byl schválen shromážděním starostů dne 10.12.2019 takto:
<br> Příjmy 16.924.400,- Kč
<br> Výdaje 16.924.400,- Kč
<br> Financování 0,- Kč
<br>
<br> V roce 2020 byla provedena tři rozpočtová opatření.Upravený rozpočet k 31.12.2020:
<br> Příjmy 16.937.000,- Kč
<br> Výdaje 17.217.900,- Kč
<br> Financování 280.900...

Načteno

edesky.cz/d/4624726

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Borotín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz