« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Újezd (Svitavy) - Zpracování lesních hospodářských osnov. (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Újezd (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpracování lesních hospodářských osnov. [0,41 MB]
Dokument Nařízení města Litomyšl č.02/15,o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov Účinnost
15.dnem
<br> následujícím po
dni vyvěšení
<br> © Tento dokument vydalo Město Litomyšl,rada města dne 4.5.2015,číslo usnesení 375/15© Strana 1 z 3
<br>
<br>
<br>
Město Litomyšl
Rada města
<br>
<br>
<br> N A Ř Í Z E N Í
<br> M Ě S T A L I T O M Y Š L
<br> č./21 ze dne 20.4.2021
<br> o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
<br>
<br>
<br> Rada města Litomyšl se na svém zasedání dne 20.4.2021 usnesla vydat na základě § 25
<br> odst.2 a § 48 odst.2 písm.d) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (lesní zákon),a v souladu s ustanovením
<br> § 11 a § 102 odst.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších
<br> předpisů,toto nařízení,kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních
<br> hospodářských osnov:
<br>
<br> Článek 1
<br> (1) Město Litomyšl vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov dle
<br> ustanovení § 25 odst.1 lesního zákona <.>
<br>
<br> (2) Platnost lesních hospodářských osnov je stanovena na 10 let počínaje dnem
<br> 1.1.2023.Lesní hospodářské osnovy budou zpracovány v zařizovacím obvodu
<br> s názvem Litomyšl,který je tvořen katastrálními územími následujících obcí:
<br>
<br>
Obec Benátky katastrální území Benátky u Litomyšle
<br> Obec Budislav katastrální území Budislav u Litomyšle
<br> Obec Cerekvice nad Loučnou katastrální území Cerekvice nad Loučnou
<br> Obec Čistá katastrální území Čistá u Litomyšle
<br> Obec Desná katastrální území Desná u Litomyšle
<br> Obec Dolní Újezd katastrální území Dolní Újezd u Litomyšle
<br> Obec Horní Újezd katastrální území Horní Újezd u Litomyšle
<br> Obec Chmelík katastrální území Chmelík
<br> Obec Chotěnov katastrální území Chotěnov
<br> katastrální území Olšany u Chotěnova
<br> Obec Chotovice katastrální území Chotovice
<br> Obec Janov katastrální území Janov u Litomyšle
<br>
<br> Město Litomyšl
Rada ...

Načteno

edesky.cz/d/4624725

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Újezd (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz