« Najít podobné dokumenty

Obec Sendražice - záměr č.1/21 na pronájem nebytových prostor

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sendražice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Image040521101453.pdf (339.48 kB)
Obec Sendražice
<br> vyhlašuje dle % 39,odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> Záměr č.1/2021
<br> pronajmout nemovitý majetek
<br> Předmět pronájmu:
<br> nemovitost čp.49 v k.ú.Sendražice u Smiřic o celkové podlahové ploše 317,45 m2 + pozemek p.č.st.67/1 o rozloze 918 m2 vč.příslušenství (dvůr za hospodou) za účelem provozování hostinské činnosti
<br> část nemovitosti čp.153 v k.ú.Sendražice u Smiřic o celkové výměře 24,67 m2.Jedná se o tyto prostory výčep piva a prodej nápojů (výměra - 8,95 m2),WC personál (výměra - 3,10 m2),WC ženy a imobilní (výměra — 3,05 m2) a WC muži (výměra — 9,57m2) za účelem provozování hostinské činnosti
<br> Podrobné podmínky a povinný obsah nabídky k tomuto záměru jsou uvedeny v příloze,která je nedílnou součástí tohoto záměru (dále jen Podmínky).Hodnotícím kritériem nabídek bude provozní doba <.>
<br> Prohlídka prostor pronájmu je možná po telefonické domluvě s Obecním úřadem Sendražice na telefonu 495 426 210,774 261 846
<br> Žádosti zasílejte na adresu Obec Sendražice,Sendražice 1,503 03 Smiřice do 21.května 2021 do 12 hodin,označené nápisem: „NEOTVÍRAT“ — pronájem nemovitosti za účelem hostinské činnosti <.>
<br> „,_,<.> f ' Frantisek Matena -/ " Á - starosta obce Sendražice
<br> OBEC
<br> SE“ N ra a_i
<br> !" v v?
<br> r_.7 L—fa—l
<br> Vyvěšeno na úřední desce: 3.května 2021
<br> Sejmuto z úřední desky: 21.května 2021
<br> Příloha záměru
<br> Podmínky k provozování nemovitosti čp.49 a části nemovitosti čp.153,podmínky smlouvy o pronájmu a povinný obsah nabídky
<br> Podmínky k provozování nemovitosti čp.49: Prostory budou pronajímány za účelem provozování pohostinství Provoz v rozsahu minimálně 2 dny v týdnu s otevírací dobou nejpozději od 18 hodin Nabídka služeb veřejnosti pro pořádání společenských akcí a oslav Přednostně umožnit využití prostor provozovny ke komunitním akcím,jejichž pořadatelem nebo spolupořadatelem bude Obec Sendražice,Obecní úřad Sendražice,SDH Sendražice,TJ Sokol Sendražice & to bezpl...

Načteno

edesky.cz/d/4624724


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sendražice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz