« Najít podobné dokumenty

Obec Nekmíř - Oznámení o přípravě zadání pro změnu územního plánu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nekmíř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Tiskopis pro podání podnětů (43.76 kB)
Adresa příslušného orgánu obce nebo kraje
<br> Úřad:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Ulice:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> PSČ,obec:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br> V ………….<.>.……………………dne…….<.> ….<.> <.>
<br>
<br> Věc: PODNĚT NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br>
ČÁST A <.>
<br> I.Identifikační údaje o osobě / správním orgánu,která / který podala / podal podnět
k pořízení změny územního plánu
<br> fyzická osoba: jméno,příjmení,datum narození,místo trvalého pobytu (popř.jiná adresa
pro doručování),telefon,e-mail
<br> fyzická osoba podnikající – podání souvisí s její podnikatelskou činností: jméno,příjmení <,>
druh podnikání,identifikační číslo,adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiné
zákonem upravené evidenci (popř.jiná adresa pro doručování),telefon,e-mail
<br> právnická osoba: název nebo obchodní firma,IČO nebo obdobný údaj,adresa sídla
(popř.jiná doručovací adresa),osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby,telefon <,>
e-mail
<br> správní orgán: označení správního orgánu,jméno a příjmení oprávněné úřední osoby
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<....
Oznámení o změně územního plánu (401.89 kB)
OBEC NEKMÍŘ
<br> Nekmíř č.p.114.331 52 Dolní Bělá
<br> Nekmíř 3.5.2021
<br> OZNÁMENÍ
<br> Obecní úřad Nekmíř v souladu se zákonem 128/2000 Sb.& 84 pís.h) oznamuje,že se připravuje zadání pro změnu územního plánu obce <.>
<br> V souladu se zákonem č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Městský úřad Nýřany — Odbor územního plánování,jako příslušný orgán územního plánování zahájil řízení o zpracování zadání na změnu Územního plánu sídelního útvaru obce Nekmíř <.>
<br> Oprávnění žadatelé - správní orgány,občané obce,fyzické nebo právnické osoby,které mají vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce — mohou adresovat podněty na Obecní úřad Nekmíř do 31.května 2021 <.>
<br> Tiskopis pro podání podnětů je na webových stránkách obce <.>
<br> VZ.<.> 2,1,Q:.Ing.XXXXX Ur ' ek \ÍŠÍÉ/
<br> staros
<br> Vyvěšeno na úřední desce od: 3.5.2021 do:.5.2021

Načteno

edesky.cz/d/4624721

Meta

Územní plánování   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nekmíř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz