« Najít podobné dokumenty

Obec Sosnová (Opava) - Vyúčtování vodné za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sosnová (Opava).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyúčtování vodné za rok 2020 (537.08 kB)
Porovnání všech položek výpočtu (kaikulace) cen pro vodné & stočné za kalendářní rok 2020 a dasažiané skutečnosti v témže roce - <.>
<br> Zn kalamiářnl ml: 2020 Příjemce vodného : stoč'nůho: VaK Bruntál a.s.(iČO 47675861?
<br> Dílčí odběratalské porovnani nany Pilná voda ostatni Tabulka č.1
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vadné a směna Nákladave položky Měrná Voda pnná Voda oůpadni
<br> Řada-,k jedn.Skuzečnost Kalkulace Rozdíl Skulečnosl Kaškulam Rozdíl
<br> 1,Materiál mil.Kč 13 354055 14.463581 40109525 0000000 0000000 0 000000
<br> 1.1- - surové voda podzemní + powchavá mil.Kč 0833041 0338958 0505917
<br> 1.2 — pitná voda převzatámdpadní voda předaná mil.Kč 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0 000000
<br> 1.3 — chemikálie mil.Kč 0.597418 0.58?346 0009028 0000000 0 „000000 0000000
<br> 1 4 - natami malen'ái mil.Kč 4323597 4.43727? 0113580 0000000 0000000 0000000
<br> 2.Energie mil.Kč 2.50.1804 1534145 0050281 0000000 0000000 0000000
<br> 2.1.ažažlrická energie mil.Kč 2.3.2502? 238685? 0050830 0000000 0000000 0000000
<br> 2.2 - 03mm: energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 033837 0147288 0010540 0000000 0000000 0000000
<br> 3.Mzdy mil.Kč 5342941 5055729 0012703 0000000 0.000000 0000000
<br> 31 - přime & TGŽÍp'll mzcy mil.Kč,4329190 4345551 0015381 0000000 0000000 0000000 * 3.2 — ostatni osobni nákiady mil.Kč 151951 1010178 0003305 0000000 0 000000 0000000 34.Oimni přímé náklady mil.Kč 24354338 2427158? 0002749 0000000 0300000 0000000 3 4.1 - odpisy mil.Kč 14249100 13317934 0331186 0000000 0000000 0000000 ? 4.2 - opravy infrastruxlurniho majetku mil Kč 10239134 91370187 0.34?50'ř 0000003 0000000 0000000 „4.3 - mágem infžastmklumiho maelku mil.Kč 0487252 0463486 0.003T76 0000000 0000000 0000000 ' 4 3.1 - odpisy pranggléhc majetku mil Kč 0000000 0000000
<br> 4 3.2 - opravy infraslrmaielku,které hradí vlastnil: inlrssšz.mil.Kč 0000000 00000130
<br> 4.3.3 — pmstř.obnovymlr.ma).nad rámec 4.3.1 a 4.3.2 mil.Kč 0000000 01300000
<br> 4.3.3; — oslpoložky v nájmu nad fá...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sosnová (Opava)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz