« Najít podobné dokumenty

Obec Sosnová (Opava) - Usnesení č. 18

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sosnová (Opava).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 18 (780.52 kB)
Strana 1 (celkem 3)
<br> Usnesení č.18
<br> z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sosnová,konaného dne 28.4.2021 v 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu obce Sosnová <.>
<br> Přítomni: XXXXXX XXXXX,Brázdová Vlasta,XXXXXXXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXX,lng.XXXX XXX.Omluveni: //
<br> Hosté: dle přiložené prezenční listiny Starosta obce jmenuje zapisovatele: p.Tesařovou Táňa
<br> Zastupitelstvo obce volí: - návrhovou komisi ve složení: p.XXXX XXX,XXXXXXXX XXXXXXXX,- ověřovatele zápisu: XXXXXXXX XXXXXX,Brázdová Vlasta.- hlasování: pro : X proti: // zdržel se: //
<br> Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
<br> l * Kontrolu usnesení z posledního zasedání: bez připomínek <.>
<br> - Připomínky od občanů od posledního zasedání: všechny dotazy občanů byly zodpovězeny na předešlém veřejném zasedání <.>
<br> — Zprávu starosty o činnosti od posledního veřejného zasedání: poslední zasedání bylo dne 24.2.2021,dne 25.2.— monitorovací a kontrolní návštěva — rozhledna,dne 4.3.2021 —jednání na odboru Územního plánování na MMO,dne 9.3.2021- podání žádosti na ÚP — VPP,dne 22.3.2021 - stavební firma — rekonstrukce LA (rozpočet),dne 23.3.2021 —jednání s veterinární správou Opava (odstranění mršiny v obecním lese),dne 25.3.2021 — začátek testování zaměstnanců obce,dne 29.3.2021 — podpis smlouvy ÚP — VPP,dne 7.4.2021 — schůzka se zhotovitelem kanalizace a ČOV,od 13.4.2021 je obec plátce DPH,dne 14.4.2021 — nákup ochranných prostředků VPP,dne 15.4.a 19.4.2021 —jednání se zhotovitelem kanalizace a ČOV,dne 24.4.2021 —jednání Mikroregionu (předání Strategických plánu obce),dne 23.4.2021 — jednání s paní Valíkovou ohledně úpravy vyhlášek obce,dne 26.4.2021 - zpracován návrh na vyřazení neupotřebitelného majetku <.>
<br> - Pracovníci obce a VPP — údržba veřejných prostranství,pálení klestí,příprava palivového dřeva pro občany <.>
<br> — Změnu rozpisu č.1/2021 <.>
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje:
<br> 140.Program veřejného zasedání dle pozvánky bez d...

Načteno

edesky.cz/d/4624718

Meta

Rozpočet   Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Sosnová (Opava)
12. 05. 2021
12. 05. 2021
12. 05. 2021
12. 05. 2021
10. 05. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Sosnová (Opava)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz