« Najít podobné dokumenty

Obec Valkeřice - Návrh závěrečného účtu obce Valkeřice za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Valkeřice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

návrh ZÚ obce 2020.pdf
Návrh - závěrečný účet za rok 2020
Obec Valkeřice
<br> 31.12.2020Sestavený ke dni
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Valkeřice
Valkeřice 299
407 24
<br> 00555967
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 412559033
E-mail libuse.rollerova@valkerice.cz
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů 1
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů 3
<br> Majetek 5
<br> Porovnání příjmů a výdajů 6
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů 7
<br> Porovnání plnění sdílených daní 8
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd 9
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 10
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 11
<br> Majetek a hospodaření příspěvkových organizací.docx 12
<br> audit 2020 13
<br> Fin výkaz 22
<br> Strana
<br>
<br> Obec Valkeřice,IČO 00555967 KEO4 1.8.11 UC500
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů
<br> Období: 12/2020
<br> SU Název 2018 2019 2020
<br> Aktivní účty
<br> 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 122 486,40 122 486,40 122 486,40
021 Stavby 8 133 643,30 8 874 289,30 8 874 289,30
022 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí 332 583,00 612 583,00 489 403,00
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 424 349,93 1 454 482,93 1 456 076,93
031 Pozemky 4 098 538,55 4 591 319,87 4 589 627,83
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 45 861,20
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 2 398 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -122 486,40 -122 486,40 -122 486,40
081 Oprávky ke stavbám -2 431 054,00 -2 646 774,00 -2 870 598,00
082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných -278 376,00 -338 214,00 -249 272,00
088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -1 424 349,93 -1 454 482,93 -1 456 076,93
192 Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti -101 233,40 -85 761,00 -86 720,00
194 Opravné položky k odběratelům -81 551,00 -81 511,00 -90 550,00
2...

Načteno

edesky.cz/d/4624714

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Valkeřice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz