« Najít podobné dokumenty

Obec Patokryje - Nařizení Státní veterinární správy - Ukončení nařízení AI MVO Razice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Patokryje.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ukonceni_narizeni_AI_MVO_Razice_.pdf
str.1 z 2
<br> Č.j.: SVS/2021/053133-U
<br>
<br> NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
<br> Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Ústecký kraj (dále také „KVSU“) jako
správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst.4 a 7 a § 49 odst.1 písm.c) zákona
č.166/1999 Sb <.>,o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) <,>
ve znění pozdějších předpisů,v souladu s ustanovením § 17 odst.1 veterinárního zákona a podle
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9.března 2016 o nákazách zvířat
a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“),v platném
znění,a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17.prosince 2019,kterým
se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429,pokud jde o pravidla pro prevenci
a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu,ukončuje
<br> mimořádná veterinární opatření
<br> k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influenzy) na území
České republiky,která byla nařízená dne 6.4.2021 nařízením Státní veterinární správy
č.j.SVS/2021/042414-U k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy
v Ústeckém kraji v souvislosti s výskytem vysoce patogenní aviární influenzy v katastrálním území
Razice (č.k.ú.648213) v okrese Teplice <.>
<br> Čl.1
<br> Vzhledem k tomu,že v ochranném pásmu byly splněny všechny povinnosti vyplývající z článku
2,4 výše uvedených mimořádných veterinárních opatřeních a v pozorovací době 30 dní od provedení
předběžné dezinfekce v ohnisku nebyl prokázán další případ výskytu aviární influenzy,pominuly
okolnosti,které si nařízení výše uvedených mimořádných veterinárních opatření vyžádaly,bylo
rozhodnuto,jak je shora uvedeno <.>
<br> Dnem účinnosti tohoto nařízení se zrušuje nařízení Státní veterinární správy
č.j.SVS/2021/042414-U ze dne 6.4.2021 <.>
<br> Čl.2 <.>
<br> Sankce
<br> Za nesplnění nebo porušení povinností ...

Načteno

edesky.cz/d/4624698

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Patokryje      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz