« Najít podobné dokumenty

Obec Patokryje - MÚP - I/15 Sedlec - zákaz odbočení NA mimo zásobování na sil.III/2574 směr Patokryje - vyvěšení VV

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Patokryje.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Silnice_I_15_Sedlec_-_zakaz_odboceni_NA_mimo_zasobovani_na_sil._III_2574_smer_Patokryje_-_stanoveni_mistni_upravy_provozu.pdf
Tel.: +420 475 657 111 Fax: +420 475 200 245 Url: www.kr-ustecky.cz E-mail: urad@kr-ustecky.cz
strana 1 / 3
<br> Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem
odbor dopravy a silničního hospodářství
<br>
Dle rozdělovníku
<br>
Datum: 3.května 2021
Spisová značka: KUUK / 025234 / 2021 / 6
Číslo jednací: KUUK / 058890 / 2021
Vyřizuje/linka: XXXXX XXXXXXX / XXX
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Opatření obecné povahy
<br> Krajský úřad Ústeckého kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „Krajský
úřad“),jako příslušný správní úřad ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích - silnicích I.třídy dle ustanovení § 77 odst.1 písm.b a § 124
odst.4 písm.b zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o silničním provozu“),na základě předchozího projednání a odsouhlasení Krajského ředitelství
policie Ústeckého kraje,Dopravního inspektorátu územního odboru Most (dále jen „Krajského
ředitelství policie“) ze dne 11.2.2021 pod č.j.KRPU-11736-1/ČJ-2021-040806
<br>
stanovuje místní úpravu provozu na pozemních komunikacích,spočívající v
osazení nového svislého dopravního značení či vyznačení nového vodorovného
dopravního značení v přesné specifikaci a umístění dle vložené přílohy
<br>
Silnice: I/15
<br> Lokalita: U obce Sedlec (okr.Most),křižovatka se silnicí č.III/2574
(staničení cca km 2,5)
<br> Důvod: Zamezení tranzitní nákladní dopravy přes obec Patokryje
<br> Navrhovatel: Obec Patokryje,IČ: 00266124,se sídlem Patokryje 35,434 01 Most
<br> Návrh: Osazení nového svislého dopravního značení č.B 24a „Zákaz odbočování
vpravo“ s dodatkovými tabulkami č.E 9 „Druh vozidla“ (se symbolem
nákladního vozidla) + č.E 13 „Text nebo symbol“ s nápisem „Mimo
zásobování“ – ve směru od Litoměřic a Prahy
<br> Osazení nového svislého dopravního značení č.B 24b „Zákaz odbočování
vlevo“ s dodatkovými tabulkami č.E 9 „Druh vozidla“ (se symbo...

Načteno

edesky.cz/d/4624697

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Patokryje      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz