« Najít podobné dokumenty

Obec Leskovec nad Moravicí - Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leskovec nad Moravicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde k nahlédnutí (89.53 kB)
Základní škola a Mateřská škola Razová,příspěvková organizace 792 01 Razová 353
<br> IČO: 75026554,„,tel.: 554 765 010 zs ŘAZOVA
<br> č.j.zš P 40/2021
<br> Vyhlášení zápisu do Mš
<br> Ředitel Základní školy a Mateřské školy Rázová,příspěvkové organizace vyhlašuje
<br> ZÁPIS DĚTÍ no MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 <.>
<br> l.Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 2 do 6 let.Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok <.>
<br> 2.Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti,které dosáhnou do 31.8.2021 pěti let.U dětí,které již docházejí do mateřské školy a v této docházce budou pokračovat i po 1.září 2021,není nutné znovu vyplňovat přihlášku <.>
<br> 3.K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti dle těchto kritérií:
<br> v posledním roce před zahájením povinné školní docházky <,>
<br> děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti obce Rázová a Leskovec nad Moravicí <,>
<br> děti od 3 let (vyšší věk rozhoduje) <,>
<br> děti 2 leté a děti s trvalým pobytem mimo spádovou oblast je možné přijmout s ohledem na kapacitu a bezpečnost organizace vzdělávání <.>
<br> 4.Děti přihlášené po termínu zápisu budou umisťovány do vyčerpání volné kapacity mateřské školy <.>
<br> 5.Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání.Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku <.>
<br> Mgr.XXXX XXXXXXX
<br> ředitel školy
<br> Vzhledem k epidemiologické situaci proběhne zápis do MŠ následujícím způsobem:
<br> Podání žádosti
<br> Podle 5 37 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě <.>
<br> Příjem žádostí bude probíhat ve dnech 10.— 28.května 2021 <.>
<br> “Žádost...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leskovec nad Moravicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz