« Najít podobné dokumenty

Obec Stříbrná - Ochranné opatření omezení překročení státní hranice České republiky s účinností od 4.5.2021 do odvol

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stříbrná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ochranné opatření omezení překročení státní hranice České republiky s účinností od 4.5.2021 do odvol
1 MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2 Praha 3.května 2021 Č.j.: MZDR 20599/2020-76/MIN/KAN *MZDRX01FUJ5U* MZDRX01FUJ5U OCHRANNÉ OPATŘENÍ Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.h) zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle § 68 odst.1 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto ochranné opatření: I.S účinností ode dne 4.května 2021 od 00:00 hod.se I.nařizuje 1.všem osobám,které od 4.května 2021 od 00:00 hod.vstoupily na území České republiky,a) v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění (zejména zvýšená teplota,kašel,dušnost,zažívací obtíže,ztráta čichu,celková slabost,případně další příznaky) neprodleně oznámit tuto skutečnost,a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem,svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost,nebo nemají-li registrujícího poskytovatele,pak jakémukoliv poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost,b) strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění,a pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění,poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19; 2.všem osobám,které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států,které jsou na seznamu zemí se středním rizikem výskytu onemocnění COVID-19 dle bodu III.1,a) před vstupem na území České republiky oznámit tuto skutečnost,a to vyplněním elektronického Příjezdového formuláře uvedeného v bodě III.4 vzdáleným přístupem,krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu,b) před vstupem...

Načteno

edesky.cz/d/4624691

Meta

Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stříbrná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz