« Najít podobné dokumenty

Obec Stříbrná - Změna mimořádného opatření omezení obchodu a služeb s účinností od 4.5.2021 do odvolání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stříbrná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Změna mimořádného opatření omezení obchodu a služeb s účinností od 4.5.2021 do odvolání
1
<br>
<br> MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Praha 3.května 2021
<br> Č.j.: MZDR 14601/2021-8/MIN/KAN
<br> *MZDRX01FUK88*
MZDRX01FUK88
<br>
M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů,a § 2 odst.1 zákona č.94/2021 Sb <.>,o mimořádných opatřeních
při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů,nařizuje
postupem podle § 69 odst.1 písm.b) a i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.a podle § 2 odst.2
písm.b) až e) a i) zákona č.94/2021 Sb.k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením
onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
opatření:
<br>
I <.>
<br> S účinností ode dne 4.května 2021 od 00:00 hod.se mění mimořádné opatření ze dne
29.dubna 2021,č.j.MZDR 14601/2021-7/MIN/KAN,a to tak,že:
<br> 1.v čl.I bodu 5 písmeno g) zní:
<br>
„g) provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených
<br> na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č.74/2005 Sb <.>,jako
jsou zejména zájmová,výchovná,rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy
na vyučování,nebo poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let,včetně
péče o ně,tak,že se zakazuje přítomnost veřejnosti,s výjimkou
i) poskytování služby v domácnosti uživatele služby <,>
ii) provozu zařízení nebo poskytování služby v Karlovarském kraji <,>
<br> Královéhradeckém kraji,Libereckém kraji,Pardubickém kraji,Plzeňském kraji <,>
Středočeském kraji a hlavním městě Praze,ve vnitřních nebo vnějších prostorech
v maximálním počtu 3 účastníků a 1 osoby poskytující služby,nebo
<br> iii) provozu zařízení nebo poskytování služby v Karlovarském kraji <,>
Královéhradeckém kraji,Libereckém kraji,Pardubickém kraji,Plzeňském kraji <,>
Středočeském kraji a hlavním městě Praze,ve vnějších prostorech za přítomnost...

Načteno

edesky.cz/d/4624690

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stříbrná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz