« Najít podobné dokumenty

Obec Mariánské Radčice - Lesopark Ivana Dejmala (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Mariánské Radčice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí_-_Lesopark_Ivana_Dejmala.pdf [0,53 MB]
Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem
<br> Tel.: +420 475 657 111 url: www.kr-ustecky.cz IČ: 70892156 DIČ: CZ70892156
Fax: +420 475 200 245 e-mail: epodatelna@kr-ustecky.cz ID: t9zbsva č.ú.882733379/0800
<br>
1 / 13
<br>
Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství
<br> Datum: 30.dubna 2021
Spisová značka: KUUK/030908/2021/10
Číslo jednací: KUUK/052895/2021
UID: kuukescd19508
Vyřizuje/linka: Ing.Jan Koutecký/970
Počet listů/příloh: 13/0
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ DORUČOVANÝ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> podle § 7 odst.6 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
<br> prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
<br> Výroková část
<br> Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1
<br> Lesopark Ivana Dejmala
<br> Záměr je zařazen pod kódem ULK1145 a naplňuje ustanovení § 4 odst.1 písm.c) zákona
dosažením limitní hodnoty bodu č.118 přílohy č.1 zákona <.>
<br> Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
<br> Předmětem záměru je vybudování lesoparku se sportovně relaxační a kulturně vzdělávací
funkcí.V rámci realizace záměru dojde k drobným vegetačním úpravám (prořezy náletových
dřevin),budou vybudovány komunikace v šíři 5 m a 3,5 m pro středně těžký provoz umožňující
pohyb vozidel údržby a osobních automobilů (dále jen „OA“) a okružní komunikace kolem
vodní plochy o šíři 4 m (chodník s asfaltovým povrchem,in-line dráha).Dále jsou navrženy
prašné komunikace s mlatovým povrchem pro pěší provoz a pro cyklisty s šířkou 2 m (přístup
k objektům u vodní plochy) a ostatní o šíři 3 m <.>
Součástí mobiliáře jsou turistická odpočívadla,rybářské molo,pozorovatelna s informačními
panely,památník,odstavné plochy,odpočinkový objekt s vyhlídkovou terasou a rozhlednou <,>
hřiště discgolfu s 9 jamkami,informační panely,dětské hřiště s cyklokrosovou dráhou <.>
Záměrem je také provedení ...

Načteno

edesky.cz/d/4624656

Meta

EIA   Jednání zastupitelstva   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Mariánské Radčice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz