« Najít podobné dokumenty

Obec Boharyně - Veřejná vyhláška. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici III/32329… (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Boharyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20210428142601.pdf.pdf [1,45 MB]
' ' Homyle Boharyně - Homyle p.č.416/24 přípojka knn
<br> Termín: 10.5.- 14.5.2021 “\ „ “„a
<br> Schéma 8/2
<br> standartu pricuvnl mina na pax-mm lomumkncl.mnm domvmm unum.muni,vozovkynajodonllxdnlwuh
<br> XXX XXX XXXXX nminálnlíkyůražlúlvělhlywi
<br>.podélná umně—'a Warm" wlůmudmaesuni odstup mnou
<br> _mzhledem ke stávajícím sítím ve vozovce nelze
<br> ÉWWAĚŠQx * ' - provést plánovaný protlak pod silnicí Ill/32329 ' ' - ' pro pokládku el.kabelu NN - dané místo bude : ŠÉÉŽÉW - v ' překopáno po polovinách,zůstane průjezdné
<br> v jedním jízdním pruhem
<br> * 1; mm on vu v);lnmčnych pupaaem mnm 1m kap 6 az:
<br> : 23 um; dopravních znacek.) = Hoover—nich Imm" v pllpada scubunycn „moncici- pumu,anna-mkv a/naoo snizil! pro cyklisty padlo uno/1191511601800
<br> mam.—sn“ \! melmcr <.>
<br> DWpodquluanthMecFm/i
<br> Marcela rmwrw V IV,Mecnova
<br> venom m::kčioa :mneh <.>
<br> semmwsmsl Datum uzmul ns: uz aol'oo'
2021-073928.pdf [0,61 MB]
1/4
<br>
<br>
<br>
ODBOR DOPRAVNĚ SPRÁVNÍCH AGEND
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 27.4.2021
SPIS.ZN.:
<br>
<br> SZ MMHK/073928/2021 OD1/Pfa
<br> MMHK/078028/2021
<br>
<br> MATEX HK s.r.o <.>
<br> IČ 25968801
<br> Kladská 181
<br> 500 03 Hradec Králové
<br>
<br> OPRÁVNĚNÁ
<br> ÚŘEDNÍ OSOBA:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> david.pfaff@mmhk.cz
<br>
<br>
DATUM: 3.5.2021
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
<br> Magistrát města Hradec Králové,odbor dopravně správních agend,jako věcně a místně příslušný
správní orgán dle ustanovení § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
komunikacích v platném znění (dále jen zákona),na základě ustanovení § 77 odst.1 písmeno c)
zákona,na základě § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,dále jen
správní řád <,>
<br> vydává opatření obecné povahy
<br> spočívající ve
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
na silnici III/32329 v k.ú.Boharyně
<br>
<br>
<br>
Magistrát města Hradec Králové - odbor dopravně správních agend jako příslušný obecní úřad obce
s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření České republiky - Krajského ředitelství
policie Královéhradeckého kraje v Hradci Králové vydaného pod č.j.KRPH-37947-2/ČJ-2021-050206
ze dne 29.dubna 2021
<br>
s t a n o v í
<br>
ve smyslu ustanovení § 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb.pro přechodnou úpravu
provozu na silnici III/32329 (u p.p.č.416/24,naproti čp.24) v k.ú.Boharyně následující dopravní
značení:
<br> viz příloha - situační plánek
<br> Dopravní značení proveďte jako: přenosné svislé dopravní značení
<br> Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
<br> Provedení dopravního značení: retroreflexní
<br>
<br>
<br> 2/4
<br>
<br>
Platnost úpravy: od 10.5.2021 do 14.5.2021 (z toho pracovních dnů 4)
<br> Důvod: pokládka el.kabel...

Načteno

edesky.cz/d/4624621

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Boharyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz