« Najít podobné dokumenty

Obec Klopina - VV-oznámení o návrhu opatření obecné povahy-MUMO-OSU/13728/21

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klopina.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV-oznámení o návrhu opatření obecné povahy-MUMO-OSU/13728/21
MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE
Odbor stavebního úřadu
<br> úsek silničního hospodářství
U Brány 916/2,789 85 Mohelnice
<br> www.mohelnice.cz,tel.: 583 452 111,ID DS: 6qtbthy
<br>
<br>
<br> SEKNE,spol.s r.o.Číslo jednací: MUMO-OSU/13728/21
Hamerská č.p.12 Spisová zn.: OSU/2752/2021/Halk
772 00 Olomouc – Hodolany
Opr.úř.osoba: Bc.XXXXXXXX XXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: halamovak@mohelnice.cz
<br> Datum: 04.05.2021
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu a výzva k uplatnění
<br> připomínek nebo námitek
<br> Městský úřad Mohelnice,odbor stavebního úřadu – úsek silničního hospodářství,U Brány 2,789 85
Mohelnice,příslušný dle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o provozu na pozemních
komunikacích),na základě žádosti Správy silnic Olomouckého kraje,p.o <.>,IČO 709 603 99,Lipenská č.p <.>
753/120,779 00 Olomouc,zastoupené na základě udělené písemné plné moci společností SEKNE <,>
spol.s r.o <.>,IČO 623 637 01,Hamerská č.p.12,772 00 Olomouc – Hodolany,ze dne 21.04.2021 <,>
<br> oznamuje
<br> v souladu s ustanovením § 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
správní řád),zahájení projednání návrhu
<br>
„Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnici č.III/31548 a III/31549 v obci Klopina
(most ev.č.31548-5 a ev.č.31548-6).“
<br>
Městský úřad Mohelnice,odbor stavebního úřadu – úsek silničního hospodářství,jako příslušný orgán státní
správy podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů v posledním znění (dále XXX XXXXX o provozu na pozemních komunikacích),v souladu s §
77 odst.1 písm.c) a § 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou č.294/2015
Sb <.>,na základě podnětu žadatele – Správy silnic Olomouckého kraje,p.o <.>,IČO 709 603 99,Lipenská č.p <.>
753/120,779 00 Olo...

Načteno

edesky.cz/d/4624522

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klopina      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz