« Najít podobné dokumenty

Obec Polepy (Kolín) - OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Polepy (Kolín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde. (451.94 kB)
<.> /3
<br> Městský úřad Kolín
Odbor dopravy
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: 321 748 111,fax: 321 720 911
e-podatelna: posta@mukolin.cz,web: http://www.mukolin.cz
pracoviště: Na Valech 72,280 12 Kolín II
<br>
Obec Polepy
Polepy 131
280 02 Kolín
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Počet listů:
Příloh/listů:
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br>
MUKOLIN/OD 39254/21-vol
OD 3505/2021
<br> 1
1/1
<br> XXXXXXXX XXXX
XXX XXX XXX
vladimir.volf@mukolin.cz
<br> IČ: 00235644
<br>
<br> Datum: 03.05.2021
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> opatření obecné povahy
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Městský úřad Kolín,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.361/2000 Sb.“),na podkladě podnětu Obce Polepy se
sídlem Polepy 131,280 02 Kolín,IČ 00235644 a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR
Krajského řed.policie Stř.kraje,dopravního inspektorátu Kolín,postupem podle § 171 a násl.části
šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) dle §
77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>
<br>
s t a n o v u j e
<br>
místní úpravu provozu na místní komunikaci v obci Polepy (proti výjezdu od bytového domu –
viz.sit.schéma v příloze) takto:
<br> Svislé dopravní značení (dále jen DZ)
B 29 – „Zákaz stání“ ………………………….……………….2 x
E 8a– dod.tabulka „Začátek úseku“ ………………………….<.> 1 x
E 8c– dod.tabulka „Konec úseku“.<.> ………………………….<.> 1 x
<br> bude instalováno souladu se sit.schématem,které je
přílohou a zároveň nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Další podmínka:
Realizaci místní úpravy provozu zajistí žadatel,který je zároveň vlastníkem předmětné místní
komunikace – Obec Polepy,prostřednictvím odborné firmy <.>
<br> Důvod místní úpravy provozu:
Místní úprava provozu se na podkladě podnětu Obce Polepy stanovuje z důvo...

Načteno

edesky.cz/d/4624512

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Polepy (Kolín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz