« Najít podobné dokumenty

Obec Polepy (Kolín) - Porovnání všech položek kalkulace ceny pro vodné a stočné

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Polepy (Kolín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Porovnání všech položek kalkulace ceny pro vodné a stočné (213.04 kB)
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2020
<br> Dílčí odběratelské porovnání ceny 230 Polepy
<br> 1.Příjemce vodného a stočného
<br> Právnická osoba plátce DPH
<br> Obchodní společnost Energie AG Kolín a.s <.>
<br> Sídlo: Orebická 885
<br> 28002 Kolín
<br> Identifikační číslo: 47538457
<br> Statutární orgán:
<br> 2.Provozovatel uvedený v povolení k provozování
<br> Právnická osoba plátce DPH
<br> Obchodní společnost Energie AG Kolín a.s <.>
<br> Sídlo: Orebická 885
<br> 28002 Kolín
<br> Identifikační číslo: 47538457
<br> Statutární orgán:
<br> 3.Vlastník
<br> Právnická osoba
<br> Obchodní společnost Obec Polepy
<br> Sídlo: Polepy 131
<br> 28002 Kolín
<br> Identifikační číslo: 00235644
<br> Statutární orgán:
<br> 4.IČPE související s cenou dle povolení k provozování
<br> 2110-725170-00235644-1/1-47538457
<br> 2110-725170-00235644-3/1-47538457
<br>
<br> Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2020 Příjemce vodného a stočného: Energie AG Kolín a.s.(IČO 47538457)
Tabulka č.1Dílčí odběratelské porovnání ceny 230 Polepy
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Řádek
Nákladové položky Měrná
<br> jedn <.>
Voda pitná Voda odpadní
<br> Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1.Materiál mil.Kč 0.373071 0.447654 -0.074583 0.476116 0.438464 0.037652
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0.372282 0.417962 -0.045680 0.476116 0.433037 0.043079
1.3 - chemikálie mil.Kč 0.000789 0.029176 -0.028387 0.000000 0.004395 -0.004395
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0.000000 0.000516 -0.000516 0.000000 0.001032 -0.001032
2.Energie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.105331 0.188967 -0.083636
2.1 - elektrická energie mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.105331 0.1...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Polepy (Kolín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz