« Najít podobné dokumenty

Obec Střílky - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střílky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_903142877_1_Brankovice - Malínky I50 objízdná trasa situace 43 DZ.pdf [5,07 MB]
VYŠKOV
18
<br> UH.HRA
DIŠTĚ 4
<br> 3
<br> 50
BRNO
<br> BUČOV
ICE38
<br> 7
<br> 50
<br> KO
R
<br> YČ
AN
<br> Y
SN
<br> O
VÍ
<br> D
KY
<br> 9 3
42
<br> 9
VY
<br> ŠK
O
<br> V
BO
<br> H
D
<br> AL
IC
<br> E
18 9
<br> 42
9
<br> 35
50
<br> BR
N
<br> O
SL
<br> AV
KO
<br> V
U
<br> B <.>
17
<br> BR
NO
<br> 50 E
50
<br> VY
ŠK
<br> OV
KO
<br> RY
ČA
<br> NY
42
<br> 9
42
<br> 9
<br> SL
AV
<br> KO
V
<br> U
BR
<br> NAUH.HRADIŠTĚ
<br> 35
<br> 50
<br> 9
<br> 429
KORYČANY
<br> NEMOTICE
5
<br> BRNO
<br> BUČOVICE
<br> 38
7
<br> 50
<br> KO
R
<br> YČ
AN
<br> Y
<br> SN
O
<br> VÍD
KY
<br> 93
429
<br> VYŠKO
V
<br> BO
H
<br> D
ALIC
<br> E
189
<br> 429
UH.HRADIŠTĚ
<br> 43
<br> 50
<br> UH.HRADIŠTĚ
50
<br> E 50
<br> VYŠKOV
KORYČANY
<br> 429
429
<br> STAVBA:
KRAJ: JIHOMORAVSKÝ OKRES: VYŠKOV KÚ: BRANKOVICE/MALÍNKY DATUM
<br> FORMÁT
MĚŘÍTKO
ÚČEL
ČÍS.ZAKÁZKY
ARCHIVNÍ ČÍS <.>
<br> VEDOUCÍ PROJEKTANT
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
VYPRACOVAL
KRESLIL
KONTROLOVAL
<br> 4/2021
<br> RDS
<br> XXXX XXXXX
<br> Xx AX
-----------
<br> XXXX XXXXX
<br> mob.: XXX XXX XXX
<br> PDZ - 060
2021 - 069
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍS.SOUPRAVY ČÍS.PŘÍLOHY
SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> Svislé dopravní značení
Vodorovné dopravní značení
<br>
Provizorní dopravní značení
Projektování dopravního značení
<br>
POTVRZENÍ PLATNOSTI DOKUMENTACE:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT VYŠKOV:
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> DOKA,s.r.o <.>
Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno
IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752
e-mail: info@dokadz.cz
www.dokadz.cz
<br> DOKA,s.r.o <.>,provozovna: Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno,IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752,e-mail: info@dokadz.cz,www.dokadz.cz,mob.: 603 881 905
<br> S
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> XXXX XXXXX
<br> III <.>
<br> XX
<br> XX
9
<br> NE
SO
<br> VIC
E
<br> NE
MO
<br> TIC
E
<br> 5
KY
<br> JO
V
<br> JE
ST
<br> ŘA
BI
<br> CE
<br> 13 2
<br> 43
2
<br> 31
432
<br> KROM
ĚŘIŽ
<br> KO
RYČANY
<br> 1
KYJO
<br> V
JESTŘ
<br> ABIC
E
<br> 132
<br> 432
<br> 28
<br> 432 KROMĚŘIŽZDOUNKY
19
<br> STUPAVA
<br> 7
<br> KROMĚŘÍŽ
...
priloha_903142877_0_Brankovice - Malínky I50 objízdná trasa Inž. stavby Brno vz DOKA stanovení 43 DZ.pdf [0,79 MB]
oprávněná úřední osoba: XXXXX XXXXX
<br> e-mail: libor.hajek@mestokm.cz
<br> odbor: občansko správních agend
<br> oddělení: dopravy a silničního hospodářství
<br> datum: 4.května 2021
<br> spisová značka: MeUKM/036451/2021
<br> číslo jednací: MeUKM/036641/2021
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Kroměříž,odbor občansko správních agend,odd.dopravy a silničního hospodářství,jako
<br> příslušný orgán státní správy (dále jen „ODSH KM“),ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy
<br> provozu na pozemních komunikacích,podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
<br> pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu“) a § 171
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),na návrh
<br> který podala dne 3.5.2021 společnost Inženýrské stavby Brno,spol.s.r.o <.>,Hudcova 588/70b,621 00
<br> Brno,IČ: 416 01 645 zastoupena na základě plné moci společností DOKA,s.r.o <.>,Na Návsi 11/5,620
<br> 00 Brno,IČ: 634 71 752 (dále jen „navrhovatel“) a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR <,>
<br> dopravním inspektorátem Kroměříž (dále jen „DI KM“) <,>
<br>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
podle § 77 odst.1 písm.c) odst.5 zákona o silničním provozu opatřením obecné povahy (dále jen
<br> „OOP“),podle ustanovení § 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu
<br>
<br> Silnice: II/432,II/429,III/43230,III/43231,III/43233,III/43346 ve správním obvodu
<br> ODSH KM
<br> Místo: objízdná trasa pro uzavírku silnice I/50
<br> Důvod: „Oprava silnice I/50 Brankovice - Malínky“ - vyznačení objízdné trasy
<br> Termín: dle rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu o uzavírce
<br> Odpovědná osoba: Ing.XXXXXX XXXXXX,Inženýrské stavby Brno,spol.s.r.o <.>,tel.: 720 958 759
<br>
<br> Podmínky pro realizaci:
<br> 1.Přenosné dopravní značky budou osazen...

Načteno

edesky.cz/d/4624498

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střílky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz