« Najít podobné dokumenty

Obec Teplýšovice - OVV - Stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Teplýšovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oprava chodníků v Čeňovicích (17.5.2021 - 30.6.2021)
Stránka 1 z 4
www.benesov-city.cz
<br> IČO: 00 231 401
<br> ČS a.s.Benešov,č.ú.: 19-0320035309/0800
<br>
<br>
<br>
MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
<br> Masarykovo náměstí 100
<br> 256 01 Benešov
<br> tel: 312 821 111
e-mail: mubene@benesov-city.cz
epodatelna@benesov-city.cz
ID datové schránky: cb4bwan
<br> ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
<br> oddělení silniční správní úřad
<br> ČÍSLO JEDNACÍ MUBN/ 66514/2021/VÝST
<br> SPIS.ZNAČKA: VÝST/61092/2021/SEM
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXXX XXXXXX - oprávněná úřední osoba
<br> TELEFON: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: sebova@benesov-city.cz
<br> DATUM: 04.05.2021
<br>
Obec Teplýšovice,IČO 002 32 823,Teplýšovice č.p.24,256 01 Benešov <,>
kterou zastupuje Quo s.r.o <.>,IČO 264 87 985,Křižíkova č.p.2158,256 01 Benešov
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br> Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Benešov,Odbor výstavby a územního plánování,oddělení silniční správní úřad (dále jen
„správní orgán“),věcně a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 77 odst.1
písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních
komunikacích“),na základě návrhu,který podala
<br> Obec Teplýšovice,IČO 002 32 823,Teplýšovice č.p.24,256 01 Benešov <,>
kterou zastupuje Quo s.r.o <.>,IČO 264 87 985,Křižíkova č.p.2158,256 01 Benešov
<br> (dále jen „navrhovatel”),po předchozím projednání s Policií ČR,Krajským ředitelstvím policie
Středočeského kraje,Územního odboru Benešov,Dopravního inspektorátu (dále jen „Policie ČR“) <,>
stanovuje podle § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a podle § 171 - § 174 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) formou opatření
obecné povahy (dále jen „OOP“) přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> silnice č.III/11115
<br> popis:
<br> Dopravní značen...

Načteno

edesky.cz/d/4624466

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Teplýšovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz