« Najít podobné dokumenty

Obec Střítež (Třebíč) - Uzavírka v obci Petrůvky, objízdná trasa přes Střítež

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střítež (Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

uzavírka (274.52 kB)
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor dopravy a komunálních služeb
<br>
<br> Karlovo nám.104/55,674 01 Třebíč,adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám.116/6,674 01 Třebíč
<br>
<br>./2
<br> Č.j.: ODKS 31281/21 - SPIS 5212/2021/PJ V Třebíči 03.05.2021
<br>
VYŘIZUJE: ING.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> TELEFON: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: jarmila.prokesova@trebic.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> MěÚ Třebíč,odbor dopravy a komunálních služeb,jako příslušný silniční správní úřad,ve
smyslu ust.§ 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve
znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o pozemních komunikacích) a podle zákona
č.XXX/XXXX Sb <.>,(správní řád),rozhodl o žádosti společnosti Porr a.s <.>,Dubečská 36,100 00
Praha 10,IČ: 43005560 zastoupené na základě plné moci společností Značky Vysočina
s.r.o <.>,Bezděkov č.p.12,Pavlov,589 01 Třešť,IČ 01526588 ( dále jen žadatel) podané
dne 22.4.2021 takto:
<br> dle ust.§ 24 odst.2 zákona o pozemních komunikacích v platném znění a § 39 odst.5
vyhlášky 104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
<br>
<br>
p o v o l u j e
<br>
žadateli úplnou uzavírku silnice č.III/36066 v obci Petrůvky o celkové délce cca 100 m <,>
<br> z důvodu výstavby zpomalovacího ostrůvku <.>
<br>
Termín uzavírky: od 7:00 hod.dne 10.5.2021 do 20:00 hod.dne 30.6.2021
<br>
a n a ř i z u j e o b j í ž ď k u
<br>
v návaznosti na uvedenou uzavírku se stanovenou objízdnou trasou obousměrně Petrůvky -
III/36066 – Ostašov – Lipník – III/36063 - Klučov- Střítež – II/360 – Petrůvky.Délka objízdné
trasy cca 15 km <.>
<br> Stanovená objízdná trasa je vyznačena na přiložené situaci,která je součástí tohoto
rozhodnutí <.>
<br>
Zajištění dopravní obslužnosti v době uzavírky:
<br> Objízdná trasa pro veřejnou linkovou dopravu nebude dopravním značením vyznačena a
bude vedena obousměrně III/36066 (ve směru z obce Ostašov) – MK v obci Petrůvky
(kolem obecního úřadu) – III/36066 a dále po původní trase
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.: ODKS 31281/...
uzavírka (402.71 kB)
////
<br> Kč*—u.v (
<br> I : l
<br> 1 l,_ „ Í'L Yn [KGVA
<br> »(R “
<br> OBEC Pelrúvh/
<br> [[GIIÁDA:
<br>.<.> „.um.-„.<.> “ i\llull
<br> POZNÁMKA: Veškeré dopravní značení v rozporu s přechodným značením bude zneplmnéno či zakryto.Dopravní značcnl bude užilo dle TpGG Zásady
<br> ozna“ nl pracovních míst na pozemních komunikacích.% WPIMCOVAL | Kašpar Vahčzh | !.dl G - Ě [: v mu: vhlnlr/(vunalvanulu) TERM'N | “W _ _.r,= _ mw: Vyscčlnn Iams: mm | Ku: Pelrůvkv Í — — —- - Dlupxdna \mu STAVBA' ',: a M)) : Vystavba zpomalovacnho ostruvku Š DIO - situace uzavírky silnice III/36066 - přeložka plynu a lemní práce „AWM 4/1011 Sim: b'íldn '- \ra' uzaví k a )rucov ( | (na ?.ll ICE o 1 L sy : v [ n hu “ FORMAT A3 % [! gp.<.>.NÁZEV Wmsu: ; \ — SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ.<.> „\ how 'A,] :.\ \ "F_lulůlll \ W.“ IDF—í „ ' “.Slřnož,„„.— ____ <.>,\ u.<.>.] _ _ \ \ \\5 I' \ " \ 1 \.| I,<.>.| „ \ „ \,\.* < \ ',“s i.vl \.1,' \ „.\ \\ '\ \ Í “\\ ' s 1 “\ „“— _— ! — —— '— 4 \,\ \ \.ss \\ SLAVICE ' |.\ \ '__-/' A \\ m.:- ; \ : ňu “w/ ? \\ ! “ ' 1 f/,„',l,7 \ M i n ' ',<,> | ' " DVI '! '.m : Imm,'.v u“ 55455 ]! ___,_ / __ \ \\ v _ „ “\ Klučov - *; ' ——.__ - \ i „ ___—I-Í— \,„- i o— V ' " : * „__,' ',Ž-"l" * ' “ ' * „ <.>,'“ * r * „mm.Pnln'wky ],' ' mmm“
<br> uuu
<br> _'__--.___ _- _—
<br> ) <.>
<br> " \
<br> nm :
<br>.| n„ — lil,nu„"'fL„,' 'A \ /

Načteno

edesky.cz/d/4624459

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střítež (Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz