« Najít podobné dokumenty

Obec Žatčany - Zpevnění polní cesty P4 v k.ú. Žatčany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žatčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

U1264_zpevneni_polni_cesty_P4.pdf
Městský úřad Židlochovice
Masarykova 100,667 01 Židlochovice,IČ 00282979
<br> Odbor dopravy
Pracoviště: Nádražní 750,667 01 Židlochovice
<br> _________________________________________________________________________________________________________________
<br>
Váš dopis zn.:
<br>
<br> DLE ROZDĚLOVNÍKU
<br>
<br> Ze dne:
Sp.Zn.:
Č.j.: MZi-OD/7242/2021-2 SO
Vyřizuje: XXXXX XXXXXX
Tel.: +XXX XXXXXXXXX
E-mail: radek.sotnar@zidlochovice.cz
Počet listů: 2 (oboustranný tisk)
Počet
příloh/listů/svazků 0
<br>
<br> Datum:
<br>
30.04.2021
<br>
<br> Vypraveno dne: 03.05.2021
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> ČR - Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,pobočka Brno <,>
Kotlářská931/ 53,602 00 Brno,IČ 01312774,(dále jen "stavebník") <,>
<br> kterého zastupuje na základě plné moci ze dne 16.3.2021
<br> Ing.XXXXX XXXXX,Svinošice XXX,XXX XX Lipůvka,IČ XXXXXXXX
<br> dne 19.4.2021 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
<br> Zpevnění polní cesty P4 v k.ú.Žatčany
<br> na pozemku p.č.3411,3541,3721,3713,3903,3514,3543,3444,3612,3443,3445,3542
<br> v k.ú.Žatčany
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení <.>
<br> Obsahující objekty:
<br> SO-103 Zpevnění polní cesty P4
SO-104 Rekonstrukce cesty P4
SO-201 Oprava mostu přes Hranečnický potok
<br> Popis stavby:
<br> Účelem stavby cesty P4 je v rámci obj.SO-103 (část 1 a 2) zbudování – zpevnění stávající polní cesty.U
obj.SO-104 (části 3) se jedná o rekonstrukci v současné době zpevněné asfaltové cesty s nevyhovující
konstrukcí tělesa komunikace a s poškozeným povrchem.Dále dojde k opravě mostu přes Hranečnický
potok (obj.SO-201),který se nachází v km cca 0,545 staničení stavby objektu SO-103.Na začátku
„úseku 1“ obj.SO-103 bude zpevněná polní cesta napojena přímo na silnici III/4167 ŽATČANY-
NESVAČILKA-TĚŠANY,v km cca 0,545 kříží cesta P4 Hranečnický potok po opravovaném mostě <,>
v km cca 1,640 kříží cestu P4 polní cesta P5 (provedena křižovatk...

Načteno

edesky.cz/d/4624426

Meta

Stavby   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žatčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz