« Najít podobné dokumenty

Obec Chlístovice - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chlístovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20210504065418.pdf
|Lulu"unulnjutuugmgmjmljuujmuuujmgulunumtu
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1 284 01 Kutná Hora,IČ: 00236195 odbor dopravy a silničního hospodářství sídlo odboru: Radnická 178,Kutná Hora tel.: 327 710 111*,ID DS: b65bfx3,mu.kutnahora.cz
<br> SPIS.ZN.: MKH/O45507/2021/O4
<br> ČJ.: MKH/058212/2021 XXXXX XXXXXX
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXXX XXXXXXX V Maloninách XXX
<br> TEL.: XXX XXX 303 285 22 Zruč nad Sázavou EMAIL: podatelna©kutnahora.cz
<br> DATUM: 29.4.2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br> Městský úřad Kutná Hora,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle ustanovení % 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci na základě podání,které dne 9.4.2021 podal
<br> XXXXX XXXXXX,IČO XXXXXXXX,V Maloninách XXX,XXX XX Zruč nad Sázavou,který je zastoupen společností Quo s.r.o <.>,ICO 26487985,Křižikova 2158,256 01 Benešov <,>
<br> po předchozím projednání s policií,vydává z důvodu uložení el.přípojky nn toto opatření obecné povahy,kterým podle % 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> stanoví
<br> přechodnou úpravu provozu na silnici č.III/33523 vobci Zdeslavice během provádění stavebních prací v rámci stavby „Chlístovice,Zdeslavice,ppč.st.52 - el.přípojka nn“ spočívající v umístění přechodného dopravního značení a zařízení V rozsahu dle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO),které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:
<br> l.Trvání přechodné úpravy provozu: 10.5.2021 — 11.5.2021
<br> 2.Dopravní zn...

Načteno

edesky.cz/d/4624391

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chlístovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz