« Najít podobné dokumenty

Obec Dolany (Klatovy) - PÚP Rallye 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolany (Klatovy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

/oudolany/user2020/deska/2021/situace Rallye.pdf
)F.js viewer
<br>.<.> <.>,<.>.l/mnil „“Já „„I
<br> Stránka č.1 ;
<br> cn- GMW/M
<br> zfvf"
<br> —.'.43:3 _,<.> ).<.> -< rjasaorazsky u ; »! A____.M'(Mlyn'
<br> ' 7' Býbnova
<br> / \ "\\ <.>
<br> ".\\ 443 Novákovnoe \ s 313“ \v
<br> 141'30'71 1 30/111olnmnnÍn'linní-Íinn/nÁ—Řo/xxink/OĚIQ: DAGF GA./71: OÁ'ÍF OAOĚGPHIPYOÁ * A.on
<br> A)\ 347>thwg_
<br> ' ' _.<.> „.: _ „ v : \Q Dqgr-avm,Znacem %
<br> Klatíawký okruh pátek 752021
<br> Domažli
<br> „ *
<br> ___„l
<br> IS 11b Bolešin
<br> '//
<br> o
<br> N.= -+
<br>,<.>
<br> m
<br> >< co 0—1
<br> na a \.&
<br> 1 x azan:
<br> 0x
<br> 9 <.>
<br> Legenda: uzavřený úsek silnice = objízdná trasa - - - - - - -
<br> B 24h
<br> “"Tšňb Klatovy P '1 X
<br> it.35W'“ Bolešiny „ LÍX
<br> lS11c 3x „___„„ _ „„A
<br> Kosmáčov
<br> “) "% '"""l—v/
<br> Dopravni Značení
<br> Klatavskýakmh Sobota s.<.> -52021
<br> *'"x — <.>,- v.<.>
<br> '! Behai/v ) f'l'l
<br> Legenda: uzavřený úsek silnice === „ objízdná trasa
<br> "a;-gw; oo
<br> 1293“ m
<br> „\\
<br> JL
<br> Gstfetlce
<br> Slavošovice
<br> >< co Ě D- L_1
<br> n o \.&
<br> © 2x
<br> Kosmáčov
<br> Dop1rávmňkaiřačešníxlšzmá: %SWčovec —- Anda/fee -— Tupadly - Drslavice - Řakom Patek 7.5.2021
<br> Balkovy
<br> Kmnušín „ O 0 x Panenka _
<br> Ra Imm
<br> " Ša'ul-Zlýft
<br> A 53! Épánoulcť ' ' “
<br> b' wan'vf: |.:
<br> Anda—1:1?
<br> Koryta
<br> |,36cvm,ě%r|1.šlcuo 1200 mom i „ Hm _.ďi'l'- „ „ <.>
<br> Legenda: uzavřený úsek silnice ==
<br> Dopravní značení RZ C'HUDENÍNSZKÁ: Skel.Huť- Chudenín - Fleky — Sv.XXXXXXXX XXXXX X.X.XXŽX;'
<br> \ * Hadra H'Ihú pult: *? <.>
<br> ! ff.—yh
<br> wrf'“ _ 1529
<br> |S11c 1 )(
<br> |P11b R1X
<br> Na Sim I ro
<br> Výjezd od penzionu.St.Leonhard <.>
<br> ckami BZOA omezu— rychlosl daným
<br> Uhlišté IP10a
<br> Legenda: uzavřený úsek silnice ==- Objízdná trasa ___—----- <.>
<br> !
<br> L'ěl “'“/l "
<br> '!
<br> Neděle 9.5.2021
<br> "»Plhmvice
<br> Kroměždice
<br> Mysloviee
<br> Slavošovice.;
<br> ' %.“;
<br> " Habarlice ' Vracnv
<br> Kvaslice - <.>
<br> „ Pod H...
/oudolany/user2020/deska/2021/ZNAČENÍ-přechodné, RZ Rallye 2021.doc
Městský úřad Klatovy
Odbor dopravy – dopravní úřad
pracoviště Mayerova 130
<br> Č.j.: OD/7534/21/Dj
Vyřizuje: Dubský
Tel.: 376 347 491
jdubsky@mukt.cz
<br> Datum: 28.4.2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Klatovy,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,na základě návrhu ze dne 8.4.2021 podaného společností Pošumavský auto moto klub v AČR,Dobrovského 154,339 01 Klatovy,IČ 004 79 942,po projednání s dotčeným orgánem – Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje,Územní odbor Klatovy,Dopravní inspektorát Klatovy ze dne 15.3.2021,čj.KRPP-22068-1/ČJ-2021-030406 a Policejním Prezidiem České Republiky,Ředitelství služby dopravní policie ze dne 15.2.2021 č.j.PPR-6440-1/ČJ-2021-990440 podle § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici č.III/18512 Poborovice - MK Dolní Lhota,sil.II/186 Činov – sil.III/1863 a MK spojnice mezi těmito silnicemi,sil.III/1861,VPÚK Skelná Huť – Chudenín,sil.III/19016,VPÚK Fleky – Sv.Kateřina,MK Svrčovec – Andělice – Tupadly sil.III/18515 – Drslavice sil.III/18516 – MK Řakom,MK Úsilov – MK Rudoltice – MK Černíkov – sil.III/0221,MK Křížovice - MK Zdebořice – Habartice - Obytce sil.III/1861 - MK Hoštičky - Hoštice – sil.III/1862 - MK Nový Čestín,za účelem pořádání sportovní akce 29.HISTORIC VLTAVA RALLYE 2021 a 55.RALLYE Šumava 2021 dne 7-9.5.2021,jejich úplných uzavírek při rychlostních zkouškách a stanovení objízdných tras
Pískovna Beňovy - č.III/1851 Poborovice – Dolní Lhota v úseku km (0,200-1,810) pro TESTOVACÍ ZKOUŠKU.Objízdná trasa nestanovena.v čase 06:30 – 14:30 hod 7.5.2021
- sil.č.II/186 v úseku km 3,107-4,995,č.III/184 v úseku km 0,000-0,190,č.III/1861 v úseku km 0,000-2,170 a MK Města Klatovy spojující tyto silnice pro RZ 1 (KLATOVSKÝ OKRUH) dne 7.05.2021 v ...

Načteno

edesky.cz/d/4624362

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolany (Klatovy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz