« Najít podobné dokumenty

Obec Bořetice - Výběrové řízení na obsazení pozice: účetní obce, administrativní pracovník

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bořetice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 1
Starosta obce Bořetice vyhlašuje podle zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celcích ve znění pozdějších předpisů
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení pozice: účetní obce,administrativní pracovník
Místo výkonu práce: Obecní úřad Bořetice,691 08 Bořetice čp.39
Náplň práce:
<.> Vedení účetnictví,zpracování účetních výkazů a předkládání údajů měsíčních účetních
uzávěrek na KÚ,provádění veškerých operací souvisejících s vedením účetnictví a
archivací účetních dokladů <.>
<.> Vedení a účtování pokladny
<.> Vystavování faktur <.>
<.> Příprava podkladů k návrhu rozpočtu,rozpočtových opatření a rozpočtového výhledu <.>
<.> Přiřazování rozpočtové skladby k jednotlivým finančním operacím <.>
<.> Zajištění platebního styku s bankou <.>
<.> Zpracování podkladů pro vymáhání pohledávek <.>
<.> Vykonávání správy místních poplatků,vedení evidence a vybírání poplatků <.>
<.> Daňová agenda,vypracování a podání daňového přiznání obce <.>
<.> Vedení evidence majetku,zpracování přehledů,výkazů a statistik,týkající se majetku obce <.>
<.> Příprava podkladů pro inventarizaci majetku <.>
<.> Zpracování a evidence povinně zveřejňovaných informací obce <.>
<.> Příprava podkladů pro jednání zastupitelstva obce,rady obce,výborů obce (zejména
finančního a kontrolního) <.>
<.> Průběžné informování starosty o finančním stavu obce a pohybech na účtu obce <.>
<.> Zabezpečení aktualizace směrnic o oběhu účetních dokladů a podpisového řádu obecního
úřadu <.>
<.> Zabezpečování aktualizace vnitřních předpisů <.>
<.> Spolupráce při tvorbě právních předpisů obce – vyhlášky,vnitřní předpisy,formuláře
pro potřeby obce <.>
<.> Spolupráce na zajištění voleb všech stupňů <.>
<.> Práce s registry OVM,CzechPopint a dalších agend <.>
<.> Provádění vidimace a legalizace <.>
<.> Vedení spisové služby a evidence obyvatel <.>
<.> Aktualizace internetových stránek obce <.>
<.> Další administrativní práce na obecním úřadě <.>
<br> Podmínky:
<.> Nástup – 1.července 2021
<.> Pracovní poměr na plný úvaze...

Načteno

edesky.cz/d/4624227

Meta

Jednání zastupitelstva   Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bořetice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz