« Najít podobné dokumenty

EIA Podlimitní záměry - Obytná zóna Štěrboholy – Dolní Měcholupy, BD G4,5 a G8,9 a infrastruktura

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede EIA Podlimitní záměry.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

PHA4002P_textSdeleni.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/11 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br> FINEP CZ a.s <.>
Havlíčkova 1030/1
110 00 Praha 1 – Nové Město
IDDS: 57zd42c
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
-/06.04.2021 Ing.XXXXX XXXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 611775/2021 Počet listů/příloh: 6/0
Sp.zn.: Datum:
S-MHMP 441624/2021 04.05.2021
<br> Sdělení
<br> Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále též „OCP MHMP“),jako
příslušný úřad podle § 22 písm.a) a § 23 odst.10 písm.a) zákona č.100/2001 Sb.<,>
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) <,>
<br> podle § 6 odst.3 zákona sděluje,že podlimitní záměr „Obytná zóna Štěrboholy – Dolní
Měcholupy,BD G4,5 a G8,9 a infrastruktura“ nepodléhá zjišťovacímu řízení <.>
<br> 1.Název záměru
<br> Obytná zóna Štěrboholy – Dolní Měcholupy,BD G4,5 a G8,9 a infrastruktura
<br> 2.Oznamovatel:
<br> Euro Park Praha,a.s <.>,IČO: 25076388,sídlo: Havlíčkova 1030/1,Nové Město,110 00 Praha 1;
oprávněný zástupce oznamovatele: FINEP CZ a.s <.>,IČO: 26503387,sídlo: Havlíčkova 1030/1 <,>
Nové Město,110 00 Praha 1
<br> 3.Oznámení:
<br> zpracovatel: JK envi s.r.o.– Ing.XXX XXXX,Ing.Jana Zubinová; datum zpracování: XX.XX.2020
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor ochrany prostředí
Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
<br> *MHMPXPFYKA1S*
MHMPXPFYKA1S
<br>
<br>
2/11 Č.j.MHMP 611775/2021
<br> 4.Zařazení záměru dle přílohy č.1 zákona:
<br> Záměr naplňuje ust.§ 4 odst.1 písm.e) zákona,a to ve vztahu k bodu 109 kategorie II přílohy
č.1 k zákonu (Parkoviště nebo garáže s kapacitou od 500 parkovacích stání v součtu pro celou
stavbu.) <.>
<br> 5.Kapacita (rozsah) záměru:
<br> Předmětem oznámení jsou 4 bytové domy (G4+G5,G8+G9) a navazující infrastruktura v rámci
Obytné ...

Načteno

edesky.cz/d/4624092

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od EIA Podlimitní záměry      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz