« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Ředitel/Ředitelka Mateřské školy Klásek, s. p. o. (PDF, 421 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 421 KB)
Ministerstvo zemědělství vyhlašuje v souladu s § 166 odst.2 zákona č.561/2004 Sb.<,>
o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) <,>
ve znění pozdějších předpisů a § 3 vyhlášky č.54/2005 Sb <.>,o náležitostech konkursního
řízení a konkursních komisích konkursní řízení na obsazení pracovního místa
Ředitele/Ředitelky Mateřské školy Klásek,státní příspěvková organizace <,>
Těšnov 65/17,110 00 Praha 1 s nástupem od 1.září 2021 <.>
<br> Ministerstvo zemědělství:
<br> Vyhlašuje konkursní řízení na pozici: Ředitel/Ředitelka Mateřské školy Klásek <,>
s.p.o <.>
<br> Stručný popis pracovního místa
(charakteristika pracovní činnosti):
<br> Vedení mateřské školy,přímá pedagogická
činnost
<br> Požadavky kladené na uchazeče:
<br> Vzdělání - předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy
dle § 5 zákona č.563/2004 Sb.<,>
o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů
- předpoklady pro výkon činnosti
pedagogického pracovníka dle § 3 odst.1
zákona č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů
- odborná kvalifikace dle § 6 zákona
č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů,ve
znění pozdějších předpisů
<br> Požadovaná praxe praxe dle § 5 odst.1 písm.a) zákona
č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů – minimálně 3
roky
<br> Jazykové znalosti (AJ,FJ,NJ,další jazyky <,>
jaké zkoušky,úroveň znalostí)
<br> znalost AJ/NJ je výhodou
<br> Další znalosti a schopnosti (odborné znalosti <,>
PC,komunikační dovednosti atd.)
<br> Znalost školské problematiky a souvisejících
právních předpisů,organizační,komunikační
a řídící schopnosti,dobrá znalost PC <,>
ekonomické znalosti,občanská a morální
bezúhonnost výhodou hra na hudební nástroj <,>
logopedie
<br> Další informace:
<br> Pracovní poměr na dobu: určitou podle ustanovení § 166,odst.3 zákona
č.561/2004 Sb <.>,o pře...

Načteno

edesky.cz/d/4624086

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz