« Najít podobné dokumenty

Obec Sokolnice - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sokolnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1225_Veřejná_vyhláška_ON_VOLTAGE_CENTER
Obecní úřad Sokolnice,okres Brno - venkov,PSČ 664 52
<br> stavební úřad Sp.zn.: 1225/21/SÚ/JR V Sokolnicích dne 30.4.2021 Č.j.1664/21
<br> Oprávněná úřední osoba: XXXX XXXXXXXX
<br> Tel.:XXX XXX XXX robesova©sokolnice.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Obecní úřad Sokolnice,stavební úřad (dále jen „stavební úřad"),jako stavební úřad věcně příslušný podle ustanovení 5 13 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon),místně příslušný dle ustanovení 5 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004,správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“) oznamuje vsouladu s ustanovením & 78a odst.5) stavebního zákona uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby nazvané „ON VOLTAGE CENTER“ na pozemku p.č.1577/1,k.ú.Sokolnice <.>,která nahrazuje územní rozhodnutí a stavební povolení.Veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti dne 30.4.2021 <.>
<br> 4/
<br> XXXX XXXXXXXX technik stavebního úřadu
<br> GBECNÍ tin/tn ssmunce tiší XX okres Brno-venkov stavební úřad
<br> Tato informace musí být zveřejněna po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Sokolnice
<br> Z 1.05.2021
<br> Zveřejněno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Zveřejnění ukončeno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> a současně zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup,v souladu s ustanovením & 26 odst.1 správního řádu
<br> Zveřejněno dne:.<.>.qf'.p?i 2021 Zveřejnění ukončeno dne2105 2.0.21 OBECNÍ ÚŘAD SOKOLNICE OBECNÍ ÚŘAD SOKOLNICE 664 52 okres Brno—venkov 694 52 akreŽoBrno-venkov \ © *MŘ—Ákkmš Otisk razítka a podpis orgánu,x\švěmw
<br> který potvrzuje zveřejnění tohoto vyrozumění o zahájení územního řízení a jeho zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>

Načteno

edesky.cz/d/4624042

Meta

Stavební informace   Stavby   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Sokolnice
12. 05. 2021
12. 05. 2021
11. 05. 2021
11. 05. 2021
03. 05. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Sokolnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz