« Najít podobné dokumenty

Obec Střelice okres Brno - STAV/1838/2021/Bi

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střelice okres Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

STAV/1838/2021/Bi
OBECNÍ ÚŘAD STŘELICE
<br> stavební úřad
<br> nám.Svobody 1,664 47 Střelice
<br> SPIS.ZN.: STAV/1838/2021/Bi
<br> Č.J.: STRE-2455/2021- SU VYŘIZUJE: lng.XXXXX XXXXX
<br> TEL.: XXX XXX XXX
<br> E-MAÍL: lbinek©streliceubrnacz DATUM: 3.5.2021
<br> OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ o POVOLENÍ VÝJIMKY
<br> XXXXXXX XXXXX,Ing <.>,nar.XX.XX.1983,V Uličce 867/2c,664 47 Střelice u Brna,XXXXXXXXX XXXXXXX,Ing <.>,nar.XX.X.1979,V Uličce 867/2c,664 47 Střelice u Brna
<br> "V
<br> (dálejen zadatel") dne 29.3.2021 podal žádost o povolení výjimky z ustanovení š 25 odst.5 vyhlášky c 501/2006 Sb.o obecných požadavcích na využívání území,ve znění pozdějších předpisů pro umístění stavby:
<br> Zahradní altán a zastřešené posezení,dřevník na pozemku parc.č.1724/1 v katastrálním území Střelice u Brna <.>,která se týká:
<br> - Jedná se o umístění stavby zahradního altánu na pozemku parc.č.1724/1 ve vzdálenosti 0,6 m od hranice s pozemkem parc.č.1726/1 kat.ú.Střelice u Brna <.>
<br> - Jedná se o umístění stavby dřevníku na pozemku parc.č.1724/ ve vzdálenosti 1,3 m od hranice s pozemkem parc.č.1724/5 kat.ú.Střelice u Brna <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení výjimky zobecných požadavků na výstavbu podle 5 169 odst.2 stavebního zákona ve věci výjimky z obecných požadavků na využívání území podle 5 169 odst.3 stavebního zákona <.>
<br> Obecní úřad Střelice,stavební úřad (dálejen stavební úřad),jako stavební úřad příslušný podle ust.š 13 odst.1 písm.e) a 5 169 odst.3 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dálejen "stavební zákon"),oznamuje podle 5 47 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů zahájení řízení o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu a žádá účastníky řízení,aby své námitky uplatnili do
<br> 15 dnů od doručení tohoto oznámení <.>
<br> Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány.Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Obecní úřad Střelice,...

Načteno

edesky.cz/d/4624016

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střelice okres Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz