« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Břežany - Usnesení o přerušení odvolacího řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Břežany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Krajský úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
<br> V Praze dne: 23- 4.2021 Spisgvá značka; sz 156410/2020/KUSK ÚSŘ/Vo
<br> Č,j.; 053987/2021/KUSK Vyňzuje; BC.Vondra! 257 280 937
<br> USNESENÍ
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „odvolací správní orgán“),jako správní orgán věcně příslušný podle š 67 odst.1 písm.a) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a podle & 178 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
<br> přerušuje podle % 64 odst.1 písm.e) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,řízení o odvolání,které podal dne 5.3.2019 XXXXXX XXXXXXXX,Na Hrázi XX,XXX XX Dolní Břežany,kterého zastupuje JUDr.XXXXX XXXXXX,advokát,IČO XXXXXXXX,Bubeníčkova XXX/XX,XXX 00 Brno,proti rozhodnutí,které vydal Obecní úřad Dolní Břežany,stavební úřad (dále jen „stavební úřad“),pod č.j.0564/19,spis.zn.SU/2442/17/DB/UI ze dne 30.1.2019,jímž byla Středočeskému kraji,IČO 70891095,Zborovská 81/11,150 00 Praha,který zastupuje VPÚ DECO PRAHA a.s <.>,IČO 60193280,Podbabská 1014/20,160 00 Praha (dále jen „žadatel“),umístěna stavba: „H[/0031 Dolní Břežany,Obchvat“ (dále jen „stavba“) na pozemcích Dolní Břežany parc.č.97/1,121/10,121/27,121/44,121/45,121/47,121/61,121/62,121/63,207,217,218,222,226,231/1,231/13,231/29,231/30,231/34,231/35,231/37,231/38,231/41,231/46,231/47 232,234,235,236/2,239/4,241/38,241/42,241/96,241/97,241/112 241/129,241/130,241/132,241/175,241/184,241/185,241/188.241/191,391/159,391/160,391/167,391/168,391/188,391/189,393/3,402/1,409/1,410,411/5,412,448,449/1,449/5,453/1,453/3,459/31,459/32,459/33,459/34,459/44,459/83 459/2,460,462/1,462/2,485/1,485/14,488/1,488/24,488/26,488/45,488/46,488/47,488/48,488/49,488/50,488/51,488/57,488/58,488/67,488/71,488/75,501/1,507,508/1,522/1,523/1,524/1,536,v katastrální území: Cholupice parc.č.345/4,346/50,katastrální území: Zla...
Obsah vyvěšení
Krajský úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
<br> V Praze dne: 23- 4.2021 Spisgvá značka; sz 156410/2020/KUSK ÚSŘ/Vo
<br> Č,j.; 053987/2021/KUSK Vyňzuje; BC.Vondra! 257 280 937
<br> USNESENÍ
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „odvolací správní orgán“),jako správní orgán věcně příslušný podle š 67 odst.1 písm.a) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a podle & 178 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
<br> přerušuje podle % 64 odst.1 písm.e) zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,řízení o odvolání,které podal dne 5.3.2019 XXXXXX XXXXXXXX,Na Hrázi XX,XXX XX Dolní Břežany,kterého zastupuje JUDr.XXXXX XXXXXX,advokát,IČO XXXXXXXX,Bubeníčkova XXX/XX,XXX 00 Brno,proti rozhodnutí,které vydal Obecní úřad Dolní Břežany,stavební úřad (dále jen „stavební úřad“),pod č.j.0564/19,spis.zn.SU/2442/17/DB/UI ze dne 30.1.2019,jímž byla Středočeskému kraji,IČO 70891095,Zborovská 81/11,150 00 Praha,který zastupuje VPÚ DECO PRAHA a.s <.>,IČO 60193280,Podbabská 1014/20,160 00 Praha (dále jen „žadatel“),umístěna stavba: „H[/0031 Dolní Břežany,Obchvat“ (dále jen „stavba“) na pozemcích Dolní Břežany parc.č.97/1,121/10,121/27,121/44,121/45,121/47,121/61,121/62,121/63,207,217,218,222,226,231/1,231/13,231/29,231/30,231/34,231/35,231/37,231/38,231/41,231/46,231/47 232,234,235,236/2,239/4,241/38,241/42,241/96,241/97,241/112 241/129,241/130,241/132,241/175,241/184,241/185,241/188.241/191,391/159,391/160,391/167,391/168,391/188,391/189,393/3,402/1,409/1,410,411/5,412,448,449/1,449/5,453/1,453/3,459/31,459/32,459/33,459/34,459/44,459/83 459/2,460,462/1,462/2,485/1,485/14,488/1,488/24,488/26,488/45,488/46,488/47,488/48,488/49,488/50,488/51,488/57,488/58,488/67,488/71,488/75,501/1,507,508/1,522/1,523/1,524/1,536,v katastrální území: Cholupice parc.č.345/4,346/50,katastrální území: Zla...

Načteno

edesky.cz/d/4624005

Meta

Územní plánování   EIA   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Břežany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz