« Najít podobné dokumenty

MČ Pardubice I - střed - Oznámení o závěru zjišťovacího řízení - Plán dílčího provedení Horního a středního Labe 2022 - 2027

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Pardubice I - střed.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Plan_povodi_Labe_zzr [PDF, 141 kB]
1 z 2
<br>
<br>
Magistrát města Pardubic
<br> Odbor životního prostředí | Oddělení odpadů a ovzduší
<br> Štrossova 44,530 21 Pardubice
<br>
<br>
Č.jednací: OŽP/45601/21/LO
Č.spisu: OŽP/26604/21/LO
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: monika.lofelmannova@mmp.cz
<br> Datum: 03.05.2021
<br>
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
<br>
<br> o závěru zjišťovacího řízení ke koncepci podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX
<br> o posuzování vlivů na životní prostředí)
<br>
<br> Magistrát města Pardubic,odbor životního prostředí,oznamuje,že je u něj k nahlédnutí závěr
zjišťovacího řízení ke koncepci podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí předkladatele
Povodí Labe,státní podnik,Víta Nejedlého 951/8,Slezské Předměstí,500 03 Hradec Králové
<br>
<br> „Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022 - 2027“
<br>
Do závěru zjišťovacího řízení ke koncepci lze nahlédnout od 04.05.2021 do 20.05.2021,a to v pondělí
a ve středu od 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 17:00,v ostatní pracovní dny po telefonické dohodě <,>
na Magistrátu města Pardubic,odboru životního prostředí,Štrossova 44,Pardubice (3.patro) <.>
<br> Do závěru zjišťovacího řízení ke koncepci lze také nahlédnout v Informačním systému SEA
na internetových stránkách www.cenia.cz/sea,kód koncepce MZP289K <.>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXX
vedoucí odboru
<br> v zastoupení
Ing.XXXXXX XXXXXXXXXXXX
<br> vyvěšeno:
<br> sejmuto:
<br>
<br>
<br>
<br> 2 z 2
<br>
Obdrží:
1.Magistrát města Pardubic,Stavební úřad – zde
2.Magistrát města Pardubic,Odbor dopravy – nám.Republiky
3.Úřady městských obvodů Pardubice I-VIII,DS
4.Chráníme stromy z.s <.>,Dašická 425,530 03 Pardubice,ID: 7iw7qzh
5.Zelená pro Pardubicko z.s <.>,Bartoňova 831,530 12 Pardubice
6.Tiskový úsek – elektronickou poštou
7.Členové komise ŽP – elektronickou poštou
<br>
<br>
2021-05-03T14:17:23+0000
Not specified

Načteno

edesky.cz/d/4623992


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Pardubice I - střed      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz