« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Jih - 21-280.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

21-280.pdf
1/2
<br> Statutární město Ostrava
<br> Městský obvod Ostrava—Jih VýběrGVé řízení
<br> úřad městského obvodu
<br> Oznámení výběrového řízení č.14/2021
<br> Statutární město Ostrava,tajemník Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih,Horní 791/CiÚgQŽŽ Ostrava-Hrabůvka vyhlašuje výběrové řízení na místo: cam,„W
<br> oř S náplní práce: referent sociálních věcí — sociální pracovník OSPOD,zaměstnanec zajišt'uje
<br> ______ '.ÍÝŠÍÍEŽ/ÚÍÍÍ'í.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.! vyvěšeno dig 4352621 <,>
<br> úředníka odboru sociální péče
<br> sociální práci s rodinami a dětmi v rámci výkonu sociálně právní ochrany dětí,plní úkoly orgánu sociálně-právní ochrany dětí.Provádí depistážní činnost zaměřenou na vědomé,cílené a včasné vyhledávání jednotlivců,rodin a skupin v nepříznivé sociální situaci a analýzu jejích potřeb v dané komunitě <.>
<br> Platová třída: 11 v souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 22 980,— Kč — 33 790,- Kč (podle délky uznané praxe) a možnost postupného přiznání osobního příplatku v souladu s 5 131 zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů
<br> Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava,městský obvod Ostrava-Jih
<br> Počet obsazovaných míst úředníků: na dobu neurčitou
<br> Předpokládaný termín nástupu: od 1.6.2021 případně dle dohody
<br> Předpoklady ve smyslu 5 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávních celků,ve znění pozdějších předpisů
<br> Požadavky: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu se sociálním zaměřením v souladu se zákonem č.108/2006 <.>,Sb <.>,o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů
<br> Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
<br> pwp-orma
<br>.jméno,příjmení,titul
<br> datum a místo narození státní příslušnost místo trvalého pobytu
<br>.číslo občanského průkazu
<br> datum a podpis zájemce
<br> Přihláškou se rozumí samostatný doklad,nelze ji nahradit úda...

Načteno

edesky.cz/d/4623979

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Jih
14. 05. 2021
14. 05. 2021
13. 05. 2021
13. 05. 2021
13. 05. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz