« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Jih - 21-281.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

21-281.pdf
1/3
<br> Statutární město Ostrava,v,vr,__ " ' ' r „' » ' ťlj'c v Mestsky obvod Ostrava-Jih Vybe rov “,' 5,* * 0; ÝG „,' “' d ě t kéh b d Uřod měsislzolio obvodu Osnova \ Hra m S S 0 0 VC U odbor spal-mich Činnosti
<br> písemnosngřční
<br> číslo
<br> Oznámení výběrového řízení č.11/2021 „„ěšw 3,9„4í,__35._„„2j]21
<br> sňota dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> za sprmŽiÉŠŠ—ÝŠŠQQPÍQŘG
<br> Statutární město Ostrava,tajemník Úřadu městského obvodu Ostrava—Jih,Horní 791/3j339030'w
<br> Ostrava-Hrabůvka vyhlašuje výběrové řízení na místo: úředníka odboru financí a rozpočtu
<br> S náplní práce: ekonom/ka na odboru financí a rozpočtu — zaměstnanec zajišt'uje činnosti na svěřeném úseku rozpočtu městského obvodu a plní funkci správce rozpočtu v rámci řídící kontroly dle zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě,ve znění pozdějších předpisů,a to zejména: připravuje podklady potřebné pro sestavování a schvalování rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu,» ověřuje finanční krytí výdajů rozpočtu,zabezpečuje hospodaření podle rozpočtu,sleduje jeho čerpání a plnění,zabezpečuje činnosti spojené s prováděním změn rozpočtu a návrhem rozpočtových opatření,- zpracovává podklady k rozborům hospodaření a podílí se na sestavování závěrečného účtu,- připravuje podklady pro rozhodování orgánů městského obvodu,spolupracuje při tvorbě a sledování změn rozpočtu ve vztahu k příspěvkovým organizacím,— zajišťuje ekonomickou podporu profinancování projektů spolufinancovaných z EU apod <.>
<br> Platová třída: 10 v souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (21 260,— Kč — 31 240,— Kč podle délky uznané praxe); možnost postupného přiznání osobního příplatku v souladu s 5 131 zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů
<br> Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava
<br> Počet obsazovaných mist úředníků: pracovní poměr na dobu určitou - zástup za...

Načteno

edesky.cz/d/4623978

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Jih
14. 05. 2021
14. 05. 2021
13. 05. 2021
13. 05. 2021
13. 05. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz