« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Jih - 21-282.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

21-282.pdf
1/2
<br> :! město 0.4!va Úřad llíčěíbňčzio obvodu Chiram-Jih odbo.r—sprd mím čír ností
<br> Statutární město Ostrava puemnogt ev ní i v ! v: ? Městský obvod Ostrava—Jih „[]/ŽV Vy be i'OVG rizeni
<br> úřad městského obvodu
<br> Oznámení výběrového řízení č.13/2021
<br> Statutární město Ostrava,tajemník Úřadu mestskeňočo vodu Ostrava-Jih,Horní 791/3,700 30 Ostrava- Hrabůvka vyhlašuje výběrové řízení na místo:
<br> úředníka na odbor majetkový
<br> S náplní práce: Referent/ka oddělení ekonomiky a vymáhání pohledávek — zaměstnanec zajišt'uje zejména ekonomickou část agendy pronájmu pozemků,parkovacích míst (navádění předpisů,vystavování daňových dokladů,sledování plateb,inventarizace),zajišt'uje plnění plateb upomínkaml a výzvami kzaplacení včetně vyčíslování úroků z prodlení,čtvrtletně tvoří opravné položky kpohledávkám a předává je kproúčtování,upravuje výši nájemného o průměrnou meziroční míru inflace,sleduje případný vstup nájemců do insolvenčního řízení,zodpovídá za zatřídění a evidenci majetku městského obvodu v informačním systému,zajišt'uje část agendy týkající se převodů nemovitých věcí svěřených městskému obvodu včetně přípravy materiálů pro jednání orgánů městského obvodu
<br> Platová třída: 9 v souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 19 730,- Kč — 28 920,- Kč (podle délky uznané praxe) a možnost postupného přiznání osobního příplatku v souladu s 5 131 zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů
<br> Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava,městský obvod Ostrava-Jih Počet obsazovaných míst úředníků: 1 — pracovní poměr na dobu neurčitou Předpokládaný termín nástupu: po ukončení výběrového řízení
<br> Předpoklady ve smyslu 5 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávních celků,ve znění pozdějších předpisů
<br> Požadavky: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
<br> Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
<br>.druh práce ...

Načteno

edesky.cz/d/4623977

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Jih
14. 05. 2021
14. 05. 2021
13. 05. 2021
13. 05. 2021
13. 05. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz