« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - OOP - Změna ÚPmB - přestavba Porgesova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP_zmena_UPmB_prestavba_Porgesova.pdf (PDF 254.79 kB)
_________________________________________________________________________________________________________________
<br>
<br> Statutární město Brno | Magistrát města Brna | Odbor územního plánování a rozvoje
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> Statutární město Brno
<br> Magistrát města Brna
<br> Odbor územního plánování a rozvoje
<br> ___________________________________________________________________________________
č.j.MMB/0212537/2021
<br>
Statutární město Brno,Magistrát města Brna,Odbor územního plánování a rozvoje
<br>
oznamuje
<br>
dle ust.§ 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br>
vydání
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.4/2021 <,>
<br> Změna Územního plánu města Brna B5/19-CM,MČ BRNO-KRÁLOVO POLE <,>
k.ú.Černá Pole,Přestavbové území Porgesova,třída generála Píky
<br>
Zastupitelstvo města Brna jako orgán oprávněný podle § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
<br> plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“),ve znění pozdějších předpisů k vydávání změn platného
<br> Územního plánu města Brna (schválen usnesením Zastupitelstva města Brna dne 3.11.1994,ve znění
<br> pozdějších změn - dále též „Územní plán města Brna“,popř.„ÚPmB“),na svém Z8/26 zasedání konaném dne
<br> 20.4.2021 v souladu s § 188 odst.3,§ 54 odst.2 a § 55 odst.2 stavebního zákona,§ 13 a přílohy č.7 vyhlášky č <.>
<br> 500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
<br> plánovací činnosti,§ 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> (dále jen „správní řád“) ve spojení s ustanovením § 188 odst.4 stavebního zákona,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> vydalo Změnu Územního plánu města Brna B5/19-CM,MČ BRNO-KRÁLOVO POLE,k.ú.Černá Pole <,>
<br> Přestavbové území Porgesova,třída generála Píky <.>
<br>
<br> Podle § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,nabývá opatření obecné
<br> po...

Načteno

edesky.cz/d/4623959

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz