« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Úřad městské části města Brna Brno - 'ih Mariánské nám.1,617 00 Brno O.<.> ] “Š '“ le "05" 202! * (\ Magistrát města Brna & © 55 oLL\ \DL 1' B R N 0 Odbor dopravy _ pmoha: Č.J.: MMB/0187984/2021/KLI VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0187984/2021/2 TEL./E-MAIL: 542 174 612 / klimszova.gabrie|a©brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne: - 1,-g5- 2m Úřad městské nčás't'i hměsta Brn: Mariánské nBám.no1gih 617 00 Srp: Sejmuto dne: MM
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Brna (dále jen „OD MMB"),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
<br> podle & 77 odst.1 písm.c) a podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu") <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Městského ředitelství policie Brno,Dopravního inspektorátu Brno — město,pracoviště dopravního inženýrství (dotčený orgán podle ustanovení 5 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu),pod č.j.: KRPB-68463—1/ČJ-2021-0602Dl,ze dne 03.05.2021,na základě žádosti žadatele:
<br> ZLINMARK DZ s.r.o <.>,se sídlem Hviezdoslavova 1191/55a,627 00 Brno,IČ: 042 62 701 stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemní komunikaci — veřejně přístupné účelové komunikaci ul.Skandinávská ve městě Brně podle výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanoveni <,>
<br> z důvodu realizace provizorního přejezdu na ul.Skandinávská (naproti vjezdu k McDonald's).Stanovení je platné pouze se souhlasem majitele veřejně přístupné účelové komunikace <.>
<br> Termín realizace je v období 24.05.2021 — 30.05.2021 <.>
<br> Přechodné dopravní značení (dále jen „PDZ“) B 28 „Zákaz zastavení“ se umístí dle 51% odst.4 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích nejméně...

Načteno

edesky.cz/d/4623958

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz