« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jehnice - Opatření obecné povahy č. 41/2021, Změna Územního plánu města Brna B5/19-CM, MČ Brno - Královo Pole, k.ú. Černá Pole, Přestavbové území Porgesova, třída generála Píky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jehnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy č. 41/2021, Změna Územního plánu města Brna B5/19-CM, MČ Brno - Královo Pole, k.ú. Černá Pole, Přestavbové území Porgesova, třída generála Píky
Statutární město Brno Magistrát města Brna.; Odbor územního plánováníarozvoje B | R,N E 0
<br> č.j.MMB/0212537/2021
<br> Statutární město Brno,Magistrát města Brna,Odbor územního plánování a rozvoje
<br> oznamuje
<br> dle ust.€; 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů vydání
<br>,OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č: 412021,<,> Změna Uzemního plánu města Brna 5511 9-CM,MC BRNO-KRALOVO POLE,k.ú.Cerná Pole,Přestavbové území Porgesova,třida generála Píky
<br> Zastupitelstvo města Brna jako orgán oprávněný podle % 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“),ve znění pozdějších předpisů k vydávání změn platného Územního plánu města Brna (schválen usnesením Zastupitelstva města Brna dne 3.11.1994,ve znění pozdějších změn - dále též „Územní plán města Brna",popř.„UPrnB"),na svém 28/26 zasedání konaném dne 20.4.2021 v souladu s 5 188 odst.3,5 54 odst.2 a 5 55 odst.2 stavebního zákona,5 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech.územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,5 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád") ve spojení s ustanovením 5 188 odst.4 stavebního zákona,ve znění pozdějších předpisů,vydalo Změnu územního plánu města Brna 55/19-cm,MČ BRNO-KRÁLOVO POLE,k.ú.Černá Pole,Přestavbové území Porgesova,třída generála Píky <.>
<br> Podle 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,nabývá opatření obecné povahy účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení této veřejné vyhlášky <.>
<br> Opatření obecné povahy statutárního města Brna č.4/2021 je k nahlédnutí na internetové adrese:
<br> httpsz/r'upm b.brno.cz/piatnv—uzem ni-plan/zmenv-uzem niho—planu/vvdane-zmenv-upmb—formou-opatreni-obecne- povahy/
<br> Opatření obecné povahy statutárního města Brna č.4/2021 včetně dokladů o jeho pořízení bude po nabytí účinnosti v souladu s 5 165 od...

Načteno

edesky.cz/d/4623957

Meta

Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jehnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz