« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Velká Chuchle - Oznámení o vyhlášení výběrobvého řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Velká Chuchle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_pracovnik_udrzby_zelene_a_ridic.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE
Úřad městské části Praha-Lipence
<br> K Obci 47,155 31 Praha 5 – Lipence
<br>
<br>
<br> IČO: 00241431 e-mail: urad@mclipence.cz
<br> ISDS: a4da5ui tel.: 257921167
<br> www.praha-lipence.cz
<br> Č.j.:592/5-2021 V Praze dne 03.května 2021
<br>
<br>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Městská část Praha – Lipence,Úřad městské části Praha – Lipence
<br> vyhlašuje dne 03.května 2021 výběrové řízení
<br>
<br> na obsazení pracovního místa:
<br>
pracovník údržby zeleně a komunikací <,>
řidič silničních motorových vozidel
<br>
Pracovní poměr na dobu: neurčitou s tří měsíční zkušební dobou
Pracovní úvazek: plný pracovní úvazek (40 hod.týdně)
Místo výkonu práce: Praha
Termín nástupu: 01.července 2021 nebo dle dohody
Platové zařazení: 4.platová třída podle Nařízení vlády č.341/2017 Sb <.>,o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě v platném znění,příloha č.1
(platové rozpětí od 13 650,- do 19 770,- Kč,dle započitatelné praxe)
<br> - po ukončení zkušební doby možnost přiznání osobního ohodnocení
<br> Rozsah vykonávané práce:
<br> - řízení a údržba motorových vozidel v majetku MČ Praha-Lipence,jejichž největší přípustná
hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg
- údržba zeleně na území MČ Praha-Lipence formou sekání,hrabání a odvozu trávy z veřejných
ploch,seřezávání větví stromů,keřů a náletových dřevin
- čištění komunikací a ploch od nečistot všeho druhu,seškrabováním shrnováním,mytím apod.<,>
včetně odvozu odpadů a udržování průchodnosti a odtoku dešťových vod odpadovými
kanálky
- vyprazdňování odpadkových košů a košů na psí exkrementy,zajištění chodu a provozu sběrného
místa MČ Praha-Lipence
- provádění drobných údržbářských prací na majetku MČ Praha-Lipence
<br>
Výběrového řízení se může zúčastnit uchazeč,který splňuje podmínky:
<br> - občan České republiky nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území České republiky <,>
který ovládá český jazyk a dosáhl věku 18 let
- dosáhl minimálně středního vzdělání s výučním listem neb...

Načteno

edesky.cz/d/4623953

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Velká Chuchle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz