« Najít podobné dokumenty

Město Židlochovice - Oznámení zahájení stavebního řízení - Zpevnění polní cesty P4 v k.ú. Žatčany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Židlochovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

veřejná vyhláška
Městský úřad Židlochovice Masarykova 100.667 01 Židlochovice.IČ 00282979
<br> Odbor dopravy Pracoviště: Nádražní 750.667 01 Židlochovice
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne:
<br> Sp.Zn 2
<br> c <.>,<.> : MZi-ODITZ4272021-2 so DLE ROZDĚLOVN [ KU Vyřizuje: XXXXX XXXXXX
<br> Tel.: +XXX XXXXXXXXX
<br> E-muil: radek.sotnar©zidlochovicecz
<br> Počet listu: 2 (oboustranný tisk)
<br> Počet přilohflisu'tfsvazku 0
<br> Datum; 30.04.2021 Vypravcno dne: 03.05.2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br> ČR - Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,pobočka Brno,Kotlářská931/ S3,602 00 Brno,IC 01312774,(dálejen "stavebník") <,>
<br> kterého zastupuje na základě plné moci ze dne 16.3.2021
<br> Ing.XXXXX XXXXX,Svinošice XXX,XXX XX Lipůvka,IČ XXXXXXXX
<br> dne 19.4.2021 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
<br> Zpevnění polní cesty P4 v k.ú.Žatčany
<br> na pozemku p.č.3411,3541,3721,3713,3903,3514,3543,3444,3612,3443,3445,3542 v k.ú.Žatčany
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení <.>
<br> Obsahujíci objekty:
<br> 80—103 Zpevnění polní cesty P4 80-104 Rekonstrukce cesty P4 30-201 Oprava mostu přes Hranečnicky potok
<br> Popis stavby:
<br> Účelem stavby cesty P4 je v rámci obj.80-103 (část 1 a 2) zbudování — zpevnění stávající polní cesty.U obj.80—104 (části 3) se jedná o rekonstrukci v současné době zpevněné asfaltové cesty s nevyhovující konstrukci tělesa komunikace a s poškozeným povrchem.Dále dojde k opravě mostu přes Hranečnicky potok (obj.SC)-201),který se nachází vkm cca 0.545 staničení stavby objektu 80-103.Na začátku,<.> úseku 1“ obj.80-103 bude zpevněná polní cesta napojena přímo na silnici III/4167 ŽATČ-ANY— NESVAČILKA-TĚŠANY,vktn cca 0,545 kříží cesta P4 Hranečnický potok po opravovaném mostě,v km cca 1,640 kříží cestu P4 polní cesta PS (provedena křižovatka).Konec „úseku 1“ je v km 1,994,kde se kolmo napojuje aje začátek „úseku 2“ obj.80-103.Konec _.<.> úseku 2“ je v km 0.936 staničení stavby,k...

Načteno

edesky.cz/d/4623870

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Židlochovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz